maandag 15 februari 2010

Bonus?

Ik ben deze blog voornamelijk begonnen om via deze weg mijn werkjes met een ieder die ge├»nteresseerd is te delen. Ik ben lid van een aantal Yahoo groepen waar ik ook mijn werkjes kan laten zien. Maar deze groepen hebben weinig overlap, ik bedoel, ik heb het op m’n kruissteek groepen niet over speciale steekjes en op de speciale steekjes groep heb ik het niet over “simpele” borduurtjes voor kaarten. Terwijl er tussen de kruissteek personen misschien wel mensen zijn die eigenlijk wel speciale steekjes willen doen, maar niet goed durven.

En op beide groepen heb ik het niet over mijn poppenhuishobby (muv misschien van m'n mini-borduurtjes), maar het zou best kunnen dat er in de borduurgroepen wel mensen zitten die misschien wel dromen over het hebben van een poppenhuis, maar niet weten hoe te beginnen. Of misschien zijn er wel poppenhuis bouwers die ook willen borduren, maar geen idee hebben wat er allemaal voor moois te krijgen is. Hopelijk krijgen deze mensen door mijn blog te lezen net dat ene extra duwtje in de rug om er toch aan te beginnen. Daar kom ik dan waarschijnlijk nooit achter, maar ik vind het wel leuk dat ik die kans bied.

Ik had echter niet op een bonus gerekend. Wat wil namelijk het geval? Wij proberen al jaren mijn moeder wegwijs te maken op de computer, maar dat heeft ze al die tijd op afstand weten te houden (wat moet ik er mee, ik kan dat niet, ik ben bang dat ik het stuk maak… ). Zelfs de verleiding van gratis patroontjes heeft haar niet kunnen overtuigen. Dus toen ik laatst mijn blog liet zien, had ik niet verwacht dat dit haar wel over de streep zou trekken. Maar het is gelukt! Ma zet nu zelf de laptop aan om te kijken of er weer wat nieuws op mijn blog staat. Nadeel is wel dat ik op moet gaan passen met het tonen van werkjes die uiteindelijk als verrassing voor haar bedoeld zijn.

Dus ik hoop dat u als lezer het me vergeeft wanneer ik af en toe wat kryptisch verslag doe van een heerlijke zondag borduren. Zo ben ik druk bezig geweest ben met een hele hoop blaadjes en 9 mini-vogeltjes die elk onder een munt verstopt kunnen worden.


Bonus?
I started this blog mainly as a means to share my projects with anyone interested. I am a member of a few Yahoo groups where I can show my projects. But these groups appear to me to have very limited cross-overs, I mean, I’m not talking about my speciality stitches on the Cross Stitch groups, and at the groups for speciality stitches I don’t talk about “simple” things like motives for cards. But there might be people among the members of the cross stitch groups who’d like to do speciality stitches, but are afraid to try.

And on the stitching groups I’m not talking about my doll house (with maybe the exception of the miniature embroideries). But it is quite possible there are stitchers who might be dreaming about having a doll house, but who haven’t got a clue how to begin. Or maybe there are miniaturists who also like to embroider, but who don’t know where to get all those gorgeous designs from. Hopefully, with this blog I can persuade these people to try something new. This is something I probably will never know, but I like just being able to give this opportunity.

But there’s one bonus I didn’t count on getting. Let me explain. For years, we’ve been trying to get my mother to use a computer, but she has constantly managed to steer clear of this (why do I need to, I don’t understand, I’m afraid to damage something… ). Even the seduction of free patterns didn’t convince her. But when I showed her my blog some time ago, I didn’t expect this to draw her into the 21 century. But it did! Mum is now turning on the laptop herself and goes on internet to see if there’s any more news on my blog. The disadvantage is of course that from now on I have to take care when showing projects that they are not meant as a surprise for her when finished.

So I hope you as my reader will forgive me when I occasionally post a rather cryptic report on a lovely sunday stitching. Like when I've been busy creating a whole lot of leaves, and 9 mini-birds that each can hide underneath a coin.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten