dinsdag 5 oktober 2010

Castles in the Air


Ik ben met een inhaalslag bezig. Deel 11 is af, maar deel 15 is ook al beschikbaar. Ik wil proberen om voor deel 16 uitkomt weer bij te zijn (gaat niet lukken). Dat ik achter loop, komt eigenlijk wel goed uit, want bij deel 9 heb ik de cutwork rand een hokje teveel naar buiten gemaakt, en ik weet niet meer of ik de urn gelijk met de cutwork rand gehouden heb, of weer op de juiste plaats gezet heb. Het voordeel van achterlopen is, dat je niet aan de opgegeven volgorde vastzit. Tevens weet ik dat de fout overduidelijk wordt als ik in het hekwerk 1 hokje verkeerd zit. Dus ik werk nu eerst de hele onderkant (deel 13,14 en 15) en daarna pas deel 12 (welke weer aansluit op de urn onder de foutieve cutwork rand). ’T Is een beetje vals spelen, maar daar zie je straks niets meer van.

Castles in the Air
I’m trying to catch up. Part 11 is finished, but part 15 is already available. I want to try to finish all parts before part 16 is released (isn't going to happen). Me running behind is actually a good thing for a change, because with part 9 I have made the cutwork band one stitch too many to the right, and I’m not sure anymore whether I kept the urn equal to the cutwork band, or back at it’s rightful place. The advantage of running behind is, that you don’t have to stick to the original order. At the same time I now know that the error will become abundantly clear when I’m on stitch off in the fence. So now I’m working the complete bottom edge (part 13,14 and 15) and after that I’ll make part 12 (which is going to connect to the urn underneath the erroneous cutwork band). It’s cheating a little, but no-one will see it when it’s finished

3 opmerkingen: