zondag 5 februari 2012

Snuffelcursus deel 4 vervolg

Het tweede vakje huiswerk na cursusdag 4 was voor Assisi borduren. Hierbij wordt het onderwerp gevormd door uitsparingen in de achtergrond. Het is een combinatie van holbein borduren en kruissteek. Eerst worden de contouren van het onderwerp met de holbein steek op de stof gezet, en vervolgens wordt de ruimte eromheen opgevuld met kruissteek. Tegenwoordig worden Assisi patronen veelal over twee weefsel draden geborduurd, maar vroeger gebeurde dit veel over 3.

Ik heb m’n hele lap een beetje traditiegetrouw proberen op te zetten dus dit werkje heb ik over 3 gedaan. En dan denk je dus: de helft minder steekjes, dat is appeltje – eitje, die heb ik zo in elkaar. Dus niet. De holbein ging prima, maar dan de achtergrond borduren. Hierbij moet je heel goed uitkijken dat je achtergrond buiten de holbein lijntjes blijft. Het blijkt een stuk makkelijker te zijn om eerst de kruissteekjes te doen, en dan pas de lijntjes, maar dat hoort niet bij Assisi.

Ik heb voor een leeuw gekozen omdat dit zowel een symbool van Nederland is, als van Engeland. En met 1 zoon geboren in Engeland en 1 geboren in Nederland vond ik het wel leuk dat ik ze op deze manier kon verenigen.


Snuffelcursus part 4 continued.
Our second square homework after day 4 was meant for Assisi embroidery. With this form of embroidery the background is filled with stitches, while the design is only indicated by lines. It is a combination of double running stitches and cross stitch. First the design is stitched on the fabric using double running stitches, and then the background is filled with cross stitch. Nowadays most Assisi patterns are stitched over two fabric threads, but originally this was usually done over 3 threads.

I’ve worked my entire piece as much according to tradition as I could, so I did this one over 3 fabric threads. And so you think: half the amount of stitches, that’s easy – piecy, I’ll stitch that in an evening. Not so. The double running stitches went well, but stitching the background was a different story. You have to work very carefully to make sure that your background stays outside of the lines. It turned out a lot easier to first do the cross stitches, and after that the running stitches, but that’s not the point with Assisi.

I choose to stitch this lion, because it’s both a national symbol for The Netherlands, and for England. And with 1 son being born in England, and 1 here in The Netherlands I thought it was a nice idea to unite the two this way.

1 opmerking:

  1. Knap gemaakt hoor, als ik lees hoe moeilijk het toch nog is.
    Heel leuk om de leeuw te kiezen.

    BeantwoordenVerwijderen