dinsdag 15 mei 2012

Naaldkant

Het gewone leven
valt op dit moment nogal zwaar, en dan is het moeilijk om je op UFO’s te concentreren. Maar dat is nou het leuke van zo’n prutsrol, als je iets nieuws wilt uitproberen dan pak je gewoon je prutsrol en gaat lekker spelen. En deze keer dacht ik wat naaldkant te oefenen.

Het eerste vakje zijn netsteek variaties. Dit is een redelijk snelle manier om een ruimte te vullen, maar zoals je kunt zien valt hier nog wel wat te verbeteren om het allemaal netjes te krijgen. De stofsteek in het middelste vakje is een stuk beter gelukt, het is wel een beetje strak uitgevallen. Deze steek geeft een mooie vulling, maar kost wel veel meer tijd en garen.

Het derde vakje wil nog niet erg lukken en ik denk dat ik het kant er voor de derde keer eruit knip. Maar eerst ga ik Pa en Ma een handje helpen.

Needle lace
Ordinary life is rather hard at the moment, and then it’s difficult to concentrate on your UFO’s. But that’s the nice thing about a prutsrol, if you want to try something different, you just pull out your roll and have a play. This time I thought I’d practice a little bit of needle lace.

The first square
are detached buttonhole stitch variations. This is a reasonably quick way of filling a space, but as you can see I could use a bit more practice to get it all neat and even. The cloth stitch in the middle square is a looking a lot better, even though I pulled it a bit tight. The stitch gives a nice filled look, but costs a lot more time and thread.

The third square is proofing to be very tricky and I think I will have to cut out the lace for the third time. But first I'm going to give my Mum and Dad a hand.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten