woensdag 11 januari 2012

Na twee maanden...

heeft mijn aquarium eindelijk bewoners!
De oorspronkelijke planning van twee weken was wel heel erg strak, en was achteraf ook niet haalbaar. En natuurlijk zat alles, maar dan ook alles tegen. De klap op de vuurpijl was wel dat toen we de bak nadat hij in elkaar gelijmd was, buiten uitprobeerden, de voorruit eruit kwam, en 620 liter water in 10 minuten tijd mijn tuin instroomde. Helaas voor jullie was ik zo van slag, dat ik vergeten ben om foto’s van het waterballet te maken. Maar goed, vermoedelijk hadden we de ruit niet goed ontvet, dus nog maar een keer opnieuw ontvet en gelijmd en weer (buiten !) uitgeprobeerd. Gelukkig was hij na drie dagen buiten staan nog volledig vol.

En nu staat hij binnen vol te wezen! De deurtjes van de onderkast moeten er nog ingehangen worden, en de CO2 installatie moet nog aangesloten worden, maar hij staat op zijn plaats en kan gebruikt worden. Dus dit weekend hebben de vissen hun intrek genomen. En sinds ze erin rondzwemmen, heb ik al zeker 5 uur verspilt met naar de vissen te kijken. Het heeft heel wat langer geduurd dan verwacht, maar het was het wachten absoluut waard. Mijn Pa, die hem gemaakt heeft, heeft een geweldig aquarium afgeleverd!


After two months…
My aquarium finally has some inhabitants. The original planning of two weeks was extremely tight, and with hindsight not realistic. And of course everything, yes, really everything went wrong. The cherry on the cake was when we tested the tank after it was glued together, and the front came loose and 620 litres ended up flooding my garden. Unfortunately for you I was so upset that I forgot to take pictures of the mess. Anyway, we think we had not cleaned the glass properly before glueing it in, so we tried it again and filled it up again (outside!). Thankfully it was still full after three days.

And now it’s full indoors.

The doors of the cupboard underneath and the CO2 installation still need to be installed, but it is in it’s proper place and can be used. So this weekend the fish moved in. And since they are in, I’ve waisted at least 5 hours just by watching the fish swim passed. It took a lot longer than expected, but it definitely was worth the wait. My Dad, who made it, has created a gorgeous aquarium!

1 opmerking: