maandag 16 januari 2012

Snuffelcursus deel 2

En toen was het de tweede zaterdag, en toen werd het echt heel leuk. Je kon iedereen al een beetje, dus niet meer zo onwennig, en iedereen had zijn best gedaan op het huiswerk. Dus nog voordat Klaartje (onze super gezellige gastvrouw) iedereen van koffie had kunnen voorzien, lagen alle lappen al op de middentafel en stond iedereen er omheen te Oe-en en Ah-en. Het eerste uur werd daarom ook besteed aan het bewonderen en het aanhoren van de verhalen achter elke lap. De rest van de morgen hebben we besteed aan het leren en oefenen van verschillende aftelbare steekjes. Dit bleek een heel goede manier om weer een beetje tot rust te komen, zodat we na de soep ons konden concentreren op zwartwerk.

Ons huiswerk bestond deze keer uit het afmaken/aanvullen van het vakje met onze steken-oefeningen, het zoeken en het meerdere keren borduren van een klein patroontje (elke versie met een andere steek), en een oefening in zwartwerk. Helaas zat ik wat krap in de tijd, dus het kleine patroontje is er voorlopig nog bij ingeschoten (hoop ik deze maand nog te doen), de steken-oefening heb ik voor het grootste deel af, maar m’n zwartwerk vakje heb ik wel af, en ik ben er best trots op.

Het zwartwerk vakje kon gevuld worden met verschillende vakjes, elk met een andere vulling, of je kon er zoals ik een werkje van maken. De vlinder was oorspronkelijk een bandjeskant patroon, waarvan ik de lijnen van het band als vak-scheiding overgenomen heb. En die vakjes heb ik opgevuld met verschillende vlakvullingen, waarvan twee verlopend. De tulp heb ik overgenomen van een Mary Hickmott patroon, gepubliceerd in een tijdschrift genaamd New Stitches.

Snuffelcursus part 2
And then it was day 2, and then the real fun began. You already knew everyone a little, so less awkward, and everyone had worked really hard on their homework. So even before Klaartje (our wonderful hostess) had supplied everyone with coffee, all the fabrics were displayed on the centre table with everyone oo-ing and ah-ing around it. Naturally, the first hour was spend on admiring of and listening to the stories behind each embroidery. The rest of the morning was passed away while practicing a few different countable stitches. This turned out to be a good way for everyone to calm down, so we could concentrate on Blackwork after having eaten our soup.

This time our homework consisted of finishing/adding stitches to our square of stitch practice; finding and stitching a small pattern a few times, each time with a different stitch; and a (practice) square with Blackwork. Unfortunately, my time was rather in short supply, so I didn’t do the small pattern square. I did work on the stitch-practice, and I finished my blackwork square, and I’m rather proud of it as well!

The blackwork square could be filled with several little squares, each with a different filling, or you could turn it into a real pattern, like I did. The butterfly was originally a tapelace pattern. I used the lines for the tape as division between the parts of the wings. And those parts I filled with different fillings, two of which have a form of shading. The Tulip I adapted from a Mary Hickmott pattern, published in a magazine called New Stitches.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten