zondag 15 januari 2012

Snuffelcursus deel 1

Ik heb al in het voorbijgaan gemeld dat ik op het moment de Snuffelcursus van Needles4All volg. Gisteren habben we al weer les 4, en aangezien er maar 5 zijn, wordt het hoog tijd om er eens over te vertellen. Deze cursus is bestemd voor iedereen die kennis wil maken met verschillende aftelbare borduurtechnieken en wordt gegeven door Tineke Tinbergen. En aangezien ik me wil verdiepen in andere technieken naast kruissteekjes, leek me deze cursus me op het lijf geschreven.

Les 1 ging na de eerste kennismaking voornamelijk over kruissteekjes en traditionele merklap motieven en hun betekenis. Tijdens de les zelf zijn we voornamelijk bezig geweest met het indelen van de lap in vierkantjes, met in het midden twee van die vierkantjes samengevoegd. Dit middenvak werd tevens ons huiswerk. Hierin moesten we een mini merklap maken met hoe wij ons leven zien. Voor mij stond direct vast dat er een schip in moest: mijn vader was scheepsbouwer, we hebben jarenlang een boot gehad, ik ben met de boot naar Engeland vertrokken en weer teruggekeerd, en soms kabbelt mijn leven rustig voort maar op andere momenten kan het behoorlijk stormen. De zwaan die de boot loodst is in de hoop op een behouden vaart. De kapitein ben ik (uiteraard!), en de twee vogels staan voor mijn twee kinderen.

Ook hun initialen heb ik er op geborduurd, elk met een kroon, en voor elk een vlinder omdat die staan voor geluk, en ik wens mijn jongens een gelukkig leven. Het vergeetmenietje heb ik geborduurd, omdat ik hoop dat mijn borduurtjes door mijn nageslacht bewaard blijft als herinnering aan mij.

En het rechterhoek motief is een knottedoek motief. Dit werd vroeger op een doek gezet, waar een man dan geld in stopte en heel losjes dicht knoopte. Dit gaf hij vervolgens aan het meisje van zijn keuze, en als ze de knoop aantrok, dan wilde ze met hem trouwen. Ik vind de motieven erg mooi, maar omdat ik waarschijnlijk nooit zal trouwen, is dit de enige manier voor mij om zo’n motief te borduren.

Het vak is nog niet helemaal af, maar ik weet nog niet precies wat ik er nog meer in wil.“Snuffelcursus” part 1.
I’ve already mentioned in passing that I’m currently doing the course Snuffelcursus from Needles4All. This Saturday we already had day 4, and since we only have 5 days, it’s high time I tell you something about it. This course is meant for anyone who wants to get acquainted with various countable embroidery techniques, and it’s being given by Tineke Tinbergen. And seeing that I want to spend more time doing other techniques beside cross stitch this course is perfect for me.

Day 1 was for getting to know each other and after that we concentrated on cross stitch and traditional sampler motifs and their meaning. During the lesson we mainly divided the fabric into square blocks, with the middle two blocks joint into 1. This middle block was our homework. This had to be filled with a mini sampler with how we see our lives. I immediately knew it had to have a boat: my Dad built boats, we owned a boat for years, I took the boat when I moved to England, and when I moved back, and sometimes my life is smooth sailing, and sometimes it’s rather stormy. The swan leading the boat is for hoping for a save arrival. The captain is of course me, and the two birds represent my two kids.

I’ve also stitched their initials, each with a crown, and for each a butterfly because it stands for happiness, and I wish for my boys a happy life. The forgetmenot I stitched because I hope that my stitches will be kept for posterity as a momento to me.

And the right hand corner is a “knottedoek” motif. In olden days this was stitched on a cloth into which a man lightly tied a knot. He would then give it to the lady of his choice, and if she pulled the knot tight, se wanted to marry him. I think the motives are really beautifull, but since I probably never will get married, this is the only way for me to stitch such a motif.

The square isn’t quite finished yet, but I’m not sure what else I want to stitch.

1 opmerking:

  1. Wat heb je dit geweldig leuk verteld.
    Ik kan je goed begrijpen dat je ook andere technieken wilt gaan leren.
    Het belangrijkste...je borduurwerk is heel mooi, ik ben ook gek op merklappen, dit spreekt mij dus zeer aan.

    BeantwoordenVerwijderen