zondag 13 januari 2013

Nieuw: Breirol


Ik ben dit weekend aan een breirol begonnen. Vroeger werden deze veel gebreid door schoolmeisjes om steken te leren. In dit oude logje op Berti’s blog kun je er meer over lezen. Toen ik voor het eerst over een breirol las werd ik er vreselijk blij en vrolijk van. Eindelijk een excuus om al die prachtige patroontjes uit te proberen! Je kunt natuurlijk van elk patroontje een mooie sjaal of stola breien, maar daar gaat wel een heleboel wol (en tijd) in zitten.

Ik ben het breien van stola’s nog echt niet beu, en ga er ook absoluut nog meer maken. Maar tussendoor wil ik als afwisseling al die patroontjes die ik niet in een stola wil omzetten, verwerken in deze rol. Ik heb nog geen idee wat ik allemaal ga breien en hoe lang hij gaat worden (misschien ben ik het na drie of vier patroontjes al weer zat), wel heb ik een aantal basis gegevens.

De rol is 52 steken breed en verdeeld als volgt:
1 Kantsteek; 4 gerstekorrels; 42 patroon steken;4 gerstekorrels;1 Kantsteek
Elk patroontje wordt gescheiden met 4 toeren Gerstekorrel.
Als een patroontje net niet binnen 42 steken past, maar 43 of 44 steken is, dan mag ik die van de gerstekorrel steken afsnoepen.
De gebruikte garen is een dunne 50% katoen – 50% acryl (ooit eens gekocht of gekregen voor de breimachine).

Het is de bedoeling dat ik regelmatig over mijn voortgang een blogje schrijf. Hierbij zal ik vermelden waar ik het patroontje vandaan heb, indien beschikbaar met internet link. Ik ga hier niet de patroontjes overnemen om copywrite issues te voorkomen. Er zullen genoeg patroontjes zijn die niet onder copywrite vallen, maar ik heb hier niet genoeg verstand van om dit te kunnen beslissen. Wel ga ik elk patroontje opschrijven met patroon tekening in dit schrift.

Mijn eerste brei patroon is een simpel stukje tricot steek. Hier wil ik later mijn initialen op mazen.

New: knitting sampler roll
This weekend I started a knitting sampler roll. In olden days these sampler rolls were knitted by school girls to learn the stitches. This old log on Berti’s blog can tell you more about it (sorry, it’s in Dutch). When I first learned about these knitting sampler rolls, it made me terribly happy. Finally an excuse to try out all those gorgeous patterns! Of course, I could turn each pattern into a beautiful scarf or stole, but that will consume a lot of wool (and time).

I’m definitely not sick and tired of knitting scarves yet, and I will definitely continue making more. But at the same time I will incorporate the patterns that I won’t be using for a stole into this role. I have not yet a clear idea what I will be knitting, and how long this roll will become (I might be fed up after three or four patterns), but I do have a few basic details.

The roll is 52 stitches wide and divided as follows:
1 Edge stitch; 4 Seed stitches; 42 pattern stitches; 4 Seed stitches; 1 Edge stitch.
Each pattern will be separated by 4 rows of Seed stitch.
When a pattern doesn’t quite fit within 42 stitches, but is 43 or 44 stitches, then I can steal one stitch from the seed stitches on either side of the pattern.
I’m using a thin 50% cotton – 50% acryl yarn (bought or given to me ages ago for the knitting machine).

My intention is to regularly report my progress here. When I do, I will mention where I got the pattern from, when possible with an internet link. I will not display or write out the patterns here to avoid copy write issues. I’m sure there will be enough patterns that are copy write free, but my knowledge on the subject is too limited to determine. However, for future generations I will record each pattern used in this notebook.

My first knitting pattern is a simple stockinette stitch. Later I will stitch my initials on this.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten