zondag 21 februari 2010

De betovering


Deze week stond "The Enchantment" van Heaven and Earth Designs op mijn schema. Hierboven ziet u de status van dit project zoals hij aan het begin van deze week was. Nou was ik deze week wel bezig aan een betoverend werkje, maar helaas was het niet deze. Deze foto is namelijk 5 minuten geleden gemaakt. Het betoverende werkje waar ik wel mee bezig was, ziet er heel fragiel uit, maar het is verbazingwekkend hoeveel kracht open naaiwerk kost. Maar dat geeft me een excuus om mijn naald even neer te leggen, en dit stukje te schrijven.

The Enchantment

According to my schedule, this week I should have been working on "The Enchantment" by Heaven and Earth Designs. Above you can see the status of this project at the beginning of this week. The fact is, I have been working on an enchanting piece of embroidery, but unfortunately, it wasn't this one. This picture was taken 5 minutes ago. The project I was working on, looks very fragile, but it's surpricing how much force is needed for hemstitches. But that gave me an excuse to put down my needle for a little while, and write this message.

maandag 15 februari 2010

Bonus?

Ik ben deze blog voornamelijk begonnen om via deze weg mijn werkjes met een ieder die geïnteresseerd is te delen. Ik ben lid van een aantal Yahoo groepen waar ik ook mijn werkjes kan laten zien. Maar deze groepen hebben weinig overlap, ik bedoel, ik heb het op m’n kruissteek groepen niet over speciale steekjes en op de speciale steekjes groep heb ik het niet over “simpele” borduurtjes voor kaarten. Terwijl er tussen de kruissteek personen misschien wel mensen zijn die eigenlijk wel speciale steekjes willen doen, maar niet goed durven.

En op beide groepen heb ik het niet over mijn poppenhuishobby (muv misschien van m'n mini-borduurtjes), maar het zou best kunnen dat er in de borduurgroepen wel mensen zitten die misschien wel dromen over het hebben van een poppenhuis, maar niet weten hoe te beginnen. Of misschien zijn er wel poppenhuis bouwers die ook willen borduren, maar geen idee hebben wat er allemaal voor moois te krijgen is. Hopelijk krijgen deze mensen door mijn blog te lezen net dat ene extra duwtje in de rug om er toch aan te beginnen. Daar kom ik dan waarschijnlijk nooit achter, maar ik vind het wel leuk dat ik die kans bied.

Ik had echter niet op een bonus gerekend. Wat wil namelijk het geval? Wij proberen al jaren mijn moeder wegwijs te maken op de computer, maar dat heeft ze al die tijd op afstand weten te houden (wat moet ik er mee, ik kan dat niet, ik ben bang dat ik het stuk maak… ). Zelfs de verleiding van gratis patroontjes heeft haar niet kunnen overtuigen. Dus toen ik laatst mijn blog liet zien, had ik niet verwacht dat dit haar wel over de streep zou trekken. Maar het is gelukt! Ma zet nu zelf de laptop aan om te kijken of er weer wat nieuws op mijn blog staat. Nadeel is wel dat ik op moet gaan passen met het tonen van werkjes die uiteindelijk als verrassing voor haar bedoeld zijn.

Dus ik hoop dat u als lezer het me vergeeft wanneer ik af en toe wat kryptisch verslag doe van een heerlijke zondag borduren. Zo ben ik druk bezig geweest ben met een hele hoop blaadjes en 9 mini-vogeltjes die elk onder een munt verstopt kunnen worden.


Bonus?
I started this blog mainly as a means to share my projects with anyone interested. I am a member of a few Yahoo groups where I can show my projects. But these groups appear to me to have very limited cross-overs, I mean, I’m not talking about my speciality stitches on the Cross Stitch groups, and at the groups for speciality stitches I don’t talk about “simple” things like motives for cards. But there might be people among the members of the cross stitch groups who’d like to do speciality stitches, but are afraid to try.

And on the stitching groups I’m not talking about my doll house (with maybe the exception of the miniature embroideries). But it is quite possible there are stitchers who might be dreaming about having a doll house, but who haven’t got a clue how to begin. Or maybe there are miniaturists who also like to embroider, but who don’t know where to get all those gorgeous designs from. Hopefully, with this blog I can persuade these people to try something new. This is something I probably will never know, but I like just being able to give this opportunity.

But there’s one bonus I didn’t count on getting. Let me explain. For years, we’ve been trying to get my mother to use a computer, but she has constantly managed to steer clear of this (why do I need to, I don’t understand, I’m afraid to damage something… ). Even the seduction of free patterns didn’t convince her. But when I showed her my blog some time ago, I didn’t expect this to draw her into the 21 century. But it did! Mum is now turning on the laptop herself and goes on internet to see if there’s any more news on my blog. The disadvantage is of course that from now on I have to take care when showing projects that they are not meant as a surprise for her when finished.

So I hope you as my reader will forgive me when I occasionally post a rather cryptic report on a lovely sunday stitching. Like when I've been busy creating a whole lot of leaves, and 9 mini-birds that each can hide underneath a coin.

donderdag 11 februari 2010

Jippie!!!

Jaren geleden (1999) werd ik op slag verliefd op Silk Wisteria van The Victoria Sampler. Toendertijd waagde ik me niet aan zoiets ingewikkelds als speciale steekjes, laat staan zijdelint borduren. Sindsdien ben ik een tijdje niet actief geweest op internet en verloor ik m’n dikke IT-portemonnee, maar ik ben dit patroon nooit vergeten. Inmiddels heb ik m’n zaakjes weer aardig op orde, ben ik begonnen met speciale steekjes (mede dankzij Castles in the Air, en mijn schellekoord) en ben ik weer actief op internet. Dus toen ik mezelf een kerstkadootje wilde geven, ging ik kijken of dit patroon nog verkrijgbaar was. En Jippie!!! Silk Wisteria had er een paar broertjes en zusjes bijgekregen!!! En die zijn net zo mooi, als niet mooier. Dus toen ik Silk Wisteria bestelde, heb ik gelijk genoeg stof besteld om de andere 3 of 4 Gazebo samplers te maken (ben er nog niet over uit of ik de kerst versie ook ga maken). En nu is mijn bestelling van Nordic Needle binnen! Eindelijk, eindelijk heb ik Silk Wisteria in mijn klamme handjes, en kan ik beginnen!

Verder heb ik ook nog de stof voor m’n schellekoord, en een aantal Caron Waterlillies voor m’n Patchwork-patroon ontvangen.


Years and years ago (1999) I fell in love with Silk Wysteria by The Victoria Sampler, at the time I didn't dare try anything as complicated as speciality stitches, let alone silk ribbons. Meanwhile, I lost touch with internet, lost my huge IT-wallet, but I never forgot about it. Now I'm back on track, I've branched out to speciality stitching (thanks to Castles in the Air and my bellpull) and I'm back on the internet. So when I decided to give myself a christmas present, I looked to see if this pattern was still available and Oh, goody!!! Silk Wysteria gained some brothers and sisters!!! And they're as lovely as the first if not even prettier. So when I ordered Silk Wisteria, I ordered enough fabric for the other 3/4 gazebo samplers (not sure about making anything specific for xmas). And now my order from Nordic Needle has arrived! Finally, finally I have Silk Wisteria in my grubby hands, and I can start!

I also received the backing fabric for my bellpull, and a number of Caron Waterlillies for my Patchwork pattern.

maandag 8 februari 2010

Bekentenis


Ik ben dit weekend heerlijk bezig geweest met mijn Fairy Flower Garden Mandala van Chatelaine Designs. De rok van de eerste fairy heb ik zaterdag morgen eerst afgemaakt, en vervolgens ben ik aan een van de vleugels begonnen. De vaart zat er goed in, en ze werd prachtig. Maar toen ik haar lijfje erbij wilde borduren, bleek dat ik de aanzet van de vleugel net een steekje te hoog had gemaakt. Dat was even balen! Nu kon ik twee dingen doen, de hele vleugel uithalen met het risico dat ik dan op het einde zijde tekort kom en met een ander verfbad te maken krijg, of een beetje smokkelen. Schandalig ik weet het, maar ik ben dus gaan smokkelen.

Confession
This weekend I've spend a wonderful time with my Fairy Flower Garden Mandala by Chatelaine Designs. First I finished the skirt for the first fairy, and then I started one of her wings. I was nicely upto speed, and she turned out beautifully. But when I wanted to add her body, I discovered that the connection with the wing was 1 stitch too high. Bummer! Now I had two options, frog the whole wing, while risking running out of silk at the end and then having to deal with a different dye-bath, or I could cheat a little. Shame on me, I know, but I've done a bit of cheating.

vrijdag 5 februari 2010

Het eeuwige leven

Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik over het eeuwige leven moet beschikken als ik alle plannen die door mijn hoofd spelen wil uitvoeren. Zelfs als ik vandaag de jackpot zou winnen, en 187 jaar oud zou worden, dan heb ik nog tijd tekort. Dankzij het internet ben ik niet meer afhankelijk van het (vaak) zeer beperkte assortiment van de plaatselijke handwerkzaken. Dat is natuurlijk geweldig, maar door alle informatie die ik op deze manier krijg loopt mijn hoofd over van ideeën. En dan heb ik het niet alleen over de honderden kant en klare ontwerpen die ik allemaal wel op mijn to-do lijstje wil zetten. Maar ik heb het dan vooral over de vele duizenden kleine patroontjes die overal ter wereld op websites en blogs staan. Vooral de antieke patroontjes inspireren mij tot het maken van zelf samengestelde samplers.

Zo ontwikkeld zich na het vinden van deze blog het idee om van de Russische patroontjes een band sampler te maken in de kleuren van de Saint Basil's kathedraal van het Rode Plein in Moskou, en de franse patroontjes zouden het volgens mij heel goed doen in “oude” kleurtjes zoals lavendel, olijfgroen en terracotta. En de vele bloemenpatroontjes op de blog van tantes zolder brengen mij in de verleiding om de mooiste allemaal samen in 1 sampler te borduren in verschillende gemêleerde zijde garens.

Maar ook de Stitch of the Month pagina van de American Needlepoint Society zetten mijn radertjes in beweging. Zo speel ik met twee verschillende ideeën, of ik ga de samenvattende december projecten op heel fijn gaas borduren, of ik een sampler voor elk jaar, waarbij ik de december projecten als middelpunt gebruik, en eromheen ga experimenteren met de verschillende steken. Of na het zien van een patroon van een huis in Hedebo techniek ontstaat er in mijn gedachten een drieluik: het originele huis, hetzelfde huis in blackwork en nogmaals dat huis maar dan in Ajour techniek. En zo kan ik uren doorgaan!

Maar ja, waar haal ik de tijd vandaan?

Ondertussen heb ik m'n tweede kerst ornamentje af. Nou ja, 1 kant daarvan, en hij is wat groter uitgevallen dan ik verwacht had. Patroontje uit "The Gift of Stitching" van November 2008, met als hoofd garens twee Dinky Dye zijde kleurtjes.


Eternal Life
I’ve reached the conclusion that I need to live forever if I want to do all the plans that are playing through my head. Even if I would win the jackpot today, and live to be 187 years old, I’d still have not enough time. Thanks to the internet I am no longer dependent on the (usually) very limited assortment of the local needlework stores. This is great, naturally, but because of all of the information I get this way, my head is overflowing with ideas. And now I’m not just talking about the hundreds of ready made designs that I want to put on my to-do list. But I’m especially talking about the thousands of small patterns available on websites and blogs from all over the world. Especially the antique patterns inspire me to make my own samplers.

So let the finding of this blog to the idea to incorporate the Russian patterns into a band sampler in the colors of the Saint Basil’s Cathedral from the Red Square from Moscow. And from the same blog, I think the French patterns would do very well in “old” colors like Lavender, Olive green and Terra Cotta. And the many flower patterns on my aunts attic blog tempt me into stitching some of the prettiest together in 1 sampler, using various variegated silk threads.

Or what to think of the Stitch of the Month pages from the American Needlepoint Society? Here I have two different ideas. I either stitch the summary December projects on very fine gauche, or I make a sampler for each year, with the December projects as central focal point, and around that I’ll experiment with the various stitches. Or after seeing a pattern of a house in Hedebo technique, that picture evolves into three pictures: the original house, the same house in blackwork and again that self same house but this time in Ajour technique. And I can continue like this for hours!

But where do I find the time?

Meanwhile, I've finished my second christmas ornament. Well, one side of it, and it's bigger than I expected it to be! Pattern from "The Gift of Stitching" November 2008, with main threads two Dinky Dye silk colors.

maandag 1 februari 2010

rotatie schema

Het wordt weer eens tijd om mijn rotatie schema bij te stellen. De laatste paar maanden heb ik gewerkt met een schema, waarbij ik elke werkdag een ander werkstuk oppak, en waarbij ik in het weekend vrij ben om willekeurig wat op te pakken. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit niet werkt voor mij.

Een van de redenen waarom dit niet werkt is dat ik een aantal projecten heb, die tijdgebonden zijn. Deze projecten wil ik elke periode zo snel mogelijk afhebben, zodat er niets tussen kan komen. Hieronder vallen mijn deelname aan een Round Robin (hier zijn andere mensen afhankelijk van mijn activiteiten), de SAL van Papillon Creations (wil ik graag bijhouden), maar ook mijn kerstornamentjes (elke eerste van de maand, anders heb ik aan het eind van het jaar er nog steeds maar 1). Maar deze kosten over het algemeen niet zoveel tijd.

Maar ik wil ook aan m’n WIPs, en 1 van m’n UFOs werken. En dan vind ik het prettig om even wat langer achter elkaar aan elk project te werken dan 1 avondje. Dus ik ga vanaf nu elke maandag wisselen van project, waarbij de bovenstaande dingen er dus tussendoor komen. Mijn schema komt er dan zo uit te zien:
Week 1 Flower Fairy Garden Mandala - Chatelaine Designs
Week 2 UFO (Gyr Falcon – Anchor kit; Twilight Bridge – Thomas Kinkade kit; Stroke of Midnight – Teresa Wentzler)
Week 3 The Enchantment – Heaven and Earth Designs
Week 4 1:12 borduurtjes voor toekomstig poppenhuis
Week 5 Silk Wysteria – The Victoria Sampler

En dan wil ik, zodra het weer beter wordt, Patchwork van Jan Houtman meenemen naar de camping. En zodra de stof voor de afwerking van de Linnen Band Bell Pull binnen komt, dan gaat dat natuurlijk ook voor.

Dat houd me wel weer van de straat de komende maanden, toch?

Rotation scheme
The time has come again to adjust my rotation schedule. The last few months I have worked with a scheme, where I picked up a different project every workday, and where I was free to choose whatever I wanted during the weekends. I have concluded that this isn’t working for me.

One of the reasons why this doesn’t work is that I have a few projects, that have time limitations. These projects I want to finish as soon as possible, so I know I will finish in time. These projects are my participation in a Round Robin (other people are counting on my activities), the SAL from Papillon Creations (I want to try and keep up), but also my christmas ornaments (every first of the month, because otherwise I will still have only one at the end of the year). These generally do not take that long to do.

But I also want to work on my WIPs, and 1 of my UFO’s. And then I prefer to spend a bit longer on each project than just 1 evening. So from now on, I’m going to swap projects every Monday, where the above items will come in between. My scheme therefore will be:
Week 1 Flower Fairy Garden Mandala – Chatelaine Designs
Week 2 UFO (Gyr Falcon – Anchor kit; Twilight Bridge – Thomas Kinkade kit; Stroke of Midnight – Teresa Wentzler)
Week 3 The Enchantment – Heaven and Earth Designs
Week 4 1:12 stitcheries for future dollhouse
Week 5 Silk Wysteria – The Victoria Sampler

And then, when the weather improves, I want to take Patchwork by Jan Houtman with me to the camping. And naturally, when the fabric for the back of the Linnen Band Bell Pull arrives, that will come first.

That will keep me occupied for the next few months, right?