dinsdag 31 augustus 2010

Gekkenwerk!

Tijdens mijn zoektocht naar extra vierkantjes voor mijn deken kwam ik regelmatig verwijzingen naar de site Ravelry tegen. Nou ben ik niet zo’n fan van sites waar je een account aan moet maken om toegang te krijgen, maar de berichten die ik bij die verwijzingen tegenkwam waren allemaal zeer positief. Dus dan toch maar een account aangemaakt. En ik moet zeggen, ik heb er absoluut geen spijt van! Deze site is een walhalla voor breisters en haaksters. Er zijn honderden groepen, allemaal losjes gegroepeerd op thema. Er zijn groepen die zich richten op bepaalde technieken (kabel, kant, iers haakwerk), of op product (sokken, tassen, dekens), of op patroon/designer. En niet alles is Engelstalig, er zijn ook groepen waar bijvoorbeeld Nederlands gesproken wordt.

Naast de groepen is er een database van allerlei garens, en er zijn werkelijk duizenden patronen en links naar patronen op andere sites te vinden, zowel gratis als te koop. En omdat gebruikers ook ruimte krijgen om hun projecten te showen, kan je van de meeste patronen een hoop verschillende uitvoeringen zien, vaak met gegevens zoals gebruikte garens. Zo heb ik van de Great American Aran Afghan zeker 100 verschillende uitvoeringen gezien. Dit heeft mij geholpen om toch te besluiten om slechts 1 kleur te gebruiken, en dan ook nog een lichte (ik vond dat meerdere kleuren teveel afleiden van de mooie patronen, en dat de kabels minder duidelijk zichtbaar waren op donkere dekens).

Nou kan ik nog zo gefixeerd zijn op een bepaald project, toch sta ik ook dan open voor nieuwe ideeën. Dus nadat ik alle dekens bekeken had, heb ik eens gekeken wat er zoal aan kant-patronen was (ik brei kabels of kant, tricot gaat me veel te gauw vervelen). En dat had ik beter niet kunnen doen. Ik ben zoveel mooie kanten sjaals en stola’s tegen gekomen, echt heel erg mooi! En dus kon ik de verleiding niet weerstaan om nog een project op te starten. Het is de Vernal Equinox shawl geworden, en ik maak hem met een restant breimachine garens (vreselijk dun!) op pennen no. 4. Zie hier het resultaat na de eerste twee patroondelen.

Dit leek me toch wel heel erg dun, dus nog maar een keer in m’n voorraad gedoken en iets dikkere een crème met gouddraad garen eruit gehaald en opnieuw begonnen. Deze vind ik eigenlijk weer een beetje te grof, maar dat gouddraadje geeft wel een heel leuk effect en het breit een stuk beter. En hij wordt wel heerlijk warm. En ondertussen ben ik nog meer mooie shawls tegengekomen (met kraaltjes!), dus ik heb me voorgenomen om in oktober tijdens de handwerkbeurs in Rotterdam op zoek te gaan naar mooie kantgarens (jep, ik ben nu al met mijn boodschappenlijstje bezig). Maar eerst: een volgend vierkantje!

Madness
While searching for extra squares for my blanket, I regularly came across references to the site Ravelry. I’m not a huge fan of sites where you have to create an account to get access, but the sounds I heard regarding this site were all very positive. So I made an account. And I must say, I sure do not regret it! This site is true heaven for knitters and crochet people. There are hunders of groups, all loosely grouped around a theme. There are groups that dedicate themselves to a specific technique (cable, lace, Irish crochet), or to a product (socks, bags, blankets), or to a specific pattern/designer. And it’s not all English, there are also groups a certain language is spoken, like Dutch, German, French, etc.

Apart from the groups, there is a database of all sorts of yarns, and there are thousands of patterns and links to patterns on other sites, both to buy and free. And because members can also show their projects, you can usually see multiple versions for most patterns, usually with details like used yarns. This way I have seen at least 100 versions of the Great American Aram Afghan. This helped me to decide to use only 1 color, and a light one at that (I found that multiple colors distracted too much from the beautiful patterns, and that the cables didn’t stand out as much on dark blankets).

Now, I can be terribly fixated on a certain project, but I’m always open for new ideas. So after I had looked at all the blankets, I looked around to see what was available in the way of lace-patterns (I knit cables or lace, I get easily bored with stocking stitch). And I really shouldn’t have done that. I found so many really gorgeous lace scarf’s and stoles! And I just couldn’t resist temptation to start another project. It is the Vernal Equinox shawl, and I’m making it using a remnant of machine-knitting yarn (terribly thin!) and pen no. 4 (US 7). Here’s what I’ve got after the first two parts of the pattern.

This looked to me a bit too thin, so I dived into my stash another time and found a slightly thicker crème with gold thread and started again. This one is a bit too coarse to my liking, but the goldthread gives a nice shine to it and it knits a lot easier. Also, it’s going to be deliciously warm. Meanwhile, I have found even prettier shawls (with beads!), so I have promised myself to search for pretty lace threads during the Craftfair in Rotterdam in October (yep, I’ve already started my shopping list). But first: another square!

zaterdag 21 augustus 2010

Eerste vierkant: Julie H. Levy

Ik ben begonnen met mijn Great American Aran Afghan (GAAA). Het originele patroon is een afghan van 120x150cm (4x5 vierkantjes), met 4 losse kussens. Ik heb het idee om hem groot genoeg te maken voor een 1 persoons bed: 120x210cm (4x7 vierkantjes). Dan heb ik dus nog 4 extra vierkantjes nodig (de kussens gebruik ik ook in mijn deken), en misschien vervang ik ook nog wel een paar vierkantjes. Het internet is dan een hele goede bron van patroontjes om extra vierkantjes mee samen te stellen, maar daarover later meer (misschien).

Aangezien ik alle 24 vierkantjes wil gaan maken, dacht ik gewoon met het eerste vierkant te starten en ze op volgorde te maken. Tot ik er achter kwam dat het eerste vierkant 1 van de 5 moeilijkste vierkanten was. Misschien toch niet zo’n goed idee om daarmee te beginnen? En als ik dan de volgorde van het boek toch links laat liggen, dan maar gewoon een mooie uitzoeken. Het is nummer twee geworden. En hij is af! Donderdag begonnen, en nu al weer af. Okay, dit was dan ook wel 1 van de 5 eenvoudigste vierkantjes. Oh, en het is nog vierkant ook, en met een beetje rek precies de juiste maat!

First square: Julie H. Levy
I have started my Great American Aran Afghan (GAAA). The original pattern is an afghan of 50x65” (4x5 squares), with 4 pillows. My plan is to make it big enough for a single bed: 50x84” (4x7 squares). If I do, I need 4 extra squares (the pillows I will incorporate in my blanket), and maybe some extra to replace some of the squares .The internet will be a great source for free patterns I can use to create extra squares, but more about this later(maybe).

Since I want to make all 24 squares, I thought I’d just start with square 1 and work my way through to the end. That is, until I found out that this square is considered to be 1 of the 5 most difficult squares. Maybe not such a brilliant idea to start with that after all, he? And when I ignore the order in the book anyway, I might as well pick a really pretty one. So I started with number two . And it is finished! Started last Thursday, and finished already. Okay, it was one of the five simplest squares, but hé! Oh, and it turned out square and when slightly stretched exactly the right size!

donderdag 19 augustus 2010

Mijn eerste paar sokken.

Ik ben weer aan het breien geslagen. Ik kwam een tijdje geleden op internet een deken tegen: “The Great American Aran Afghan”. Dit is een deken bestaande uit 24 vierkantjes van 30cm, allemaal met een ander kabel patroon. Na lang wikken en wegen (het is een enorm project, en mijn vasthoudendheid met breien is niet zo geweldig), heb ik toch besloten hier aan te gaan beginnen. Gewoon een vierkantje per keer, en wordt ik het zat, dan kan ik er altijd nog kussentjes van maken. Maar voor ik hieraan kon beginnen, vond ik toch wel dat ik minstens 1 bestaand breiproject af moest maken. En dat was een prima stok achter de deur om deze sokken af te krijgen.

My first pair of socks
I’ve picked up my knitting needles again. A while ago I stumbled on a blanket: “The Great American Aran Afghan”. This is a blanket consisting of 24 12” squares, each with a different cable pattern. After having thought about it for a long time (it is going to be a huge project, and my track record on knitting is not that good), I decided to start it anyway. Just one square at a time, and if I get fed up with it, I can always turn the squares into pillows. But before I could start on this, I ordered myself to finish at least 1 existing knitting project. And that turned out to be a great incentive to finish these socks.

woensdag 18 augustus 2010

We zijn weer begonnen!De vakantie is voorbij, de jongens zijn weer naar school en we zijn weer begonnen met werk aan ons huis. Mijn stookhok op zolder heeft laminaat en een lamp gekregen, en ik heb de stellingkasten kunnen plaatsen. Dus nu ben ik mijn boeken aan het organiseren, en alle spullen die langere tijd opgeslagen worden (zoals mijn kerstboom en -ballen) een plekje te geven. Ondertussen zijn we begonnen met Chris zijn kamer. We hopen dat, en het vullen van het stookhok, aan het eind van de maand klaar te hebben. Dan hebben we anderhalve week om Chris zijn kamer te vullen en Daniel zijn kamer leeg te krijgen. En dan hebben we hopelijk voor de herfstvakantie
Daniels kamer klaar.


We’ve started again!
The holidays are over, the boys are back at school and work has started on the house again. My storage space on the attic now has laminate and light, so I have been able to put in storage shelves, and now I'm sorting through my books and things for long term storage (like my Christmas tree and baubles) to put in there. And work has started on Chris's room. We hope to have that and sorting out the things for the storage space, finished by the end of the month. Then we’ll have a week and a half, at which time we (the boys and I) have to fill Chris's room and clear out Daniels room. And then hopefully we'll have Daniels room done before the autumn break.

dinsdag 10 augustus 2010

'T is al weer voorbij

Mijn twee weken vakantie zijn voorbij gevlogen! Twee weken met mijn ouders en mijn jongens op de camping in Duitsland. We hebben niet veel ondernomen, maar wel heerlijk van de rust genoten. En dus is mijn Patchwork van Jan Houtman flink opgeschoten. Omdat al gauw bleek dat mijn lap veel te groot was, heb ik me geconcentreerd op de randen zodat ik de precieze grootte kon bepalen (het zal niet
de eerste keer zijn dat ik een lap te klein afknip!). En het is gelukt om drie hoekpunten te bereiken, dus nu kan ik verder werken met een handzamere lap. Het wordt een vrolijk en kleurrijk geheel.

We zijn wel regelmatig wezen shoppen, en dan moet ik zeggen, dat je er in het deel van Duitsland waar wij verblijven als fanatiek handwerkster wel erg bekaaid van af komt. Hier en daar kom je een paar bolletjes wol en wat fournituren tegen, maar ik heb (nog) geen winkel gevonden met borduurstoffen of patronen. Het enige tijdschrift dat ik gevonden heb met borduurpatroontjes is de Anna (precies dezelfde als ik hier thuis gekocht had). Daarom was ik redelijk verbaasd dat ik op een kindervrijmarkt een kraampje tegenkwam met borduurpatronen! Voor 2 Euro heb ik toen deze vier boekjes gekocht.

En nu zijn we weer thuis, en ligt er zoveel werk te wachten, dat het moeilijk is te bepalen waarmee te beginnen. Dus beginnen we met iets overzichtelijks: het stookhok. Hier gaan we het oude laminaat vanuit het vorige huis leggen, zodat de stellingkasten erin kunnen en alle opslag spullen (kerstboom, legpuzzels etc.) netjes opgeruimd kan worden. En de ruimte die overblijft kan dan weer gebruikt worden voor de tijdelijke opslag van (een deel van) mijn hobby materialen.

It’s already come and gone
My two weeks have flown passed! Two weeks with my parents and my boys at the camping in Germany. We haven’t done very much, we just enjoyed the peace of not having to do anything. And therefore my Patchwork by Jan Houtman has made considerable progress. Because it quickly became clear that my fabric was way too big, I concentrated on the edges so I could determine the exact size (it won’t be the first time I cut my fabric too small!). And I managed to reach three corners, so now I can continue working with a smaller size fabric. It is turning out to be a colorful and happy piece of work.

We did go shopping regularly, and I must say, that the part of Germany where we’re staying isn’t very friendly to mad stitchers like me. I have seen the
odd ball of wool and some needles and buttons, but I haven’t found a shop with fabrics or patterns. The only magazine I have found with some cross stitch patterns, is the Anna (exactly the same as I bought here at home). That’s why I was surprised to come across a stall at a flea market with embroidery patterns! For 2 Euros I have bought these four booklets.

And now we’re back home, and there’s so much work waiting to be done that it is hard to decide where to start. So we’ll start with something small: the attic storage space. Here we’re going to lay down the old laminate from our previous house, so I can put the shelf units in. And then all storage stuff (Xmas tree, jigsaws etc) can be put away. And the left over space can be used for temporary storage of (a part of) my hobby materials.