zondag 24 juni 2012

Wijze les

Pulled too hard on bottom pulled eyelet
Ik heb gisteren weer wat geleerd: Eerst gaatjes trekken en dan pas gaatjes knippen! Ik was bezig met deel 3 van AW80 (Around the world in 80 stitches) en natuurlijk kon ik niet wachten met het leukste, de open naad. Die was prima gelukt, het hele borduurtje trouwens, totdat ik als laatste de vetergaatjes maakte. Ik trok iets te hard en de geknipte stofdraden kwamen onder het klosterblokje vandaan. Bij de tweede open naad iets voorzichtiger getrokken, en daar ging het gelukkig wel goed. Maar de volgende keer toch maar eerst alle andere steekjes afmaken voor ik ga knippen.

Ik heb trouwens het patroon enigszins aangepast. Deel drie bestaat namelijk uit twee versies en ik vond beide versies wel heel erg leuk. Dus ik zat nog te twijfelen welke ik zou maken, toen Lana bedacht dat je ook de helft van de ene, en de andere helft van de andere versie kon doen! Een briljant idee en ik ben meteen aan de gang gegaan met de Russische kettingsteken. Een derde daarvan wordt gedaan met 1 kleur, nog een derde met een tweede kleur en de laatste met gouddraad. Dus eerst met de ene kleur aan de gang en de steken van de vier blaadjes geborduurd.

En toen kwam ik erachter dat twee blaadjes met andere kleuren geborduurd worden! Moest ik dat nu weer uithalen? Ik besloot van niet,
Part 3 complete
 want dan hield ik twee kleuren over om het witwerk aan te passen. Ik had tenslotte niet voor niets mijn kleuren gekozen aan de hand van mijn perle voorraad! Dus nu kon ik het witwerk in het midden uitwerken in perle 8 en 12 kleur 814!
  
Great lesson
I learned something last night: Pull holes first, then cut holes! I was working on part 3 of AW80 (Around the world in 80 stitches) and naturally I couldn't wait to start the fun bit, the cutwork. That succeeded very well, just like most of the stitches, until I reached the pulled eyelets. I pulled just a little too hard and the cut fabric thread were pulled from underneath the kloster block. I pulled a little less hard with the second cutwork area, and thankfully that went well. But next time I must remember to first finish all the other stitches before I start cutting.

By the way, I changed the pattern somewhat. Part three consists of two versions and I thought both versions were very nice. So I was still in doubt which one to do, when Lana mentioned that you can do half of one and half of the other version! A brilliant idea and I immediately went ahead with the Russian chain stitches. One third of those are done with one colour, the second third with another colour and the rest with metallic thread. So I took the first colour and stitched the stitches on all four petals.

And then I discovered that two pettals are stitched with different colours! Should I rip the stitches again? I decided to leave them, because that meant that I would have two colours left to change the whitework. After all I deliberately selected my colours because of which I had in my perle stash. So now I could work the whitework centre with perle 8 and 12 in DMC colour 814!
Around the world in 80 stitchesdinsdag 19 juni 2012

Fairy Flower Garden MandalaHet aanmaken van tabs hier op mijn blog heeft mij geweldig geholpen om te focussen op de projecten waar ik aan wil werken. Zo had ik Silk Wysteria weer tevoorschijn gehaald. Ik hoef daar echt nog maar 1 of 2 uurtjes in te steken om hem af te krijgen. Maar helaas, op dit moment wordt ik peu-nerveus van het ding. Wat betreft het zijdelint borduren wordt er veel eigen inzicht gevraagd wat betreft plaatsing van de steekjes, en het zijdelint heeft een heel eigen willetje en dat wil precies het tegenovergestelde van wat ik wil. Dus die heb ik toch nog maar even aan de kant gelegd.

Dus toen heb ik voor mooi en prettig gekozen: ik heb mijn Fairy Flower Garden Mandala er weer even bij gepakt. Alleen kruissteekjes deze keer: ik heb een stukje van het lint gedaan, en de tweede gele stokroos. Die laatste was een hoop bijna gelijke kleurtjes dicht bij elkaar, maar daardoor krijg je wel een heel mooi bloemetje. En nu is deel 3 van Around the world in 80 stitches binnen, met openwerk!

Fairy Flower Garden Mandala
Creating tabs here on my blog has helped me tremendously to focus on the projects I really want to work on. So I had pull out Silk Wysteria. Truly, I only need to work for another 1 or 2 hours to get this finished. But alas, right now it is making me terribly nervous. When it comes to the silk ribbon embroidery in this design, the placement of the stitches requires a lot of attention, and the silk ribbon has a mind of it’s own, and it wants to do exactly the opposite to what I want. So I’ve had to put it aside for now.

So then I went for nice and easy: I picked up my Fairy Flower Garden Mandala. Just cross stitches this time: I did a bit of the ribbon, and the second yellow hollyhock. The last was a lot of almost the same colours close together, but because of that, the flower turns out beautiful. And now part 3 of Around the world in 80 stitches arrived, with cutwork!

zaterdag 16 juni 2012

Even wat rechtzetten

Oplettende lezers is het misschien opgevallen dat ik mijn blog een beetje aan het updaten ben en dat ik Tabs toegevoegd heb om een overzicht te kunnen geven van mijn werkjes. Tijdens het opzetten van mijn WIP tab kwam ik erachter dat ik nog niets heb laten zien van mijn Hystoric Countries Sampler, dus dat ga ik bij deze rechtzetten.Ik heb de draadjes bij elkaar gefietst (was een geweldige stok achter de deur!) en vorig jaar zomer ben ik ermee begonnen. Het was mijn tweede camping project en alles ging goed tot ik begin mei van dit jaar met de witwerk band aan de gang ging.

Mijn ogen begonnen toch wat moeite te krijgen met de 40 count Newcastle linnen, en ik had toch echt beter licht en een loep nodig (ik wordt oud). Dus hij is mee naar huis gekomen, en de volgende keer als ik naar de camping ga neem ik een ander project mee. Maar nu dus toch een paar foto's van deze geweldige sampler.

Just to set things straight
Some readers might have noticed that I'm trying to update my blog a little and that I've added tabs so I can give an overview of my projects. While creating my WIP tab, I discovered that I hadn't shown anything of my Hystoric Countries Sampler, so I'm rectifying that right now.

I have cycled enough to be able to buy all the threads (great incentive!) and during the summer of last year I started this. It was my second camping project and everything went well until early last May when I started work on a whitework band.

My eyes were starting to have some difficulty focussing on the 40 count Newcastle Linnen, and I discovered that I really needed better lighting and a magnifier (I'm getting old). So I took it home with me, and the next time I'm off camping, I'll take a different project with me. But for now here's a few pictures of this great sampler

zondag 10 juni 2012

Around the world in 80 stitches deel 2

Tweede tulp
Zoals je kunt zien, ging de tweede tulp een heel stuk sneller dan de eerste. Gisteren begonnen, en nu al weer af (en ja, ik heb geslapen). Maar wat wil je ook, het is zo'n fijn project om aan te werken. En nu moet ik weer wachten op deel 3. Ik haat wachten.

Mordvinian Star Stitch
Hardanger


Divided Round Eyelet
Around the world in 80 stitches part 2
As you can see, the second tulip went a lot quicker than the first. I started it yesterday, and it's already finished (and yes, I did sleep). But what do you expect, it's such a nice project to work on. And now I have to wait for part 3. I hate waiting.
Deel 1 en 2 samen

zaterdag 9 juni 2012

Kriebels

Als lid van de OIDFA kreeg ik onlangs een schitterend geschenk: een prachtig boek over duitse "lappets". Dit zijn een soort van smalle sjaaltjes die op het hoofd om een knot gebonden gedragen werden door vrouwen tijdens hun wekelijkse bezoek aan de kerk. Het boek geeft uiteraard een veel betere uitleg.

Wat misschien nog belangrijker is, het boek zit vol met patronen van zulke lappets! Daarnaast bevat het ook beschrijvingen en schematische tekeningen van een groot aantal van de specifieke onderdelen. Hierdoor geeft het mij genoeg vertrouwen om te denken dat ik zo'n lappet ook kan maken. Hierdoor begint het bij mij weer te kriebelen om met m'n kant aan de slag te gaan.

Maar voorlopig ligt er nog een prachtig bucks point zakdoekkantje op mijn kussen dat ik ook graag af wil maken. Ik moet alleen nog even moed verzamelen om weer verder te gaanItches
Recently I received a gorgeous present because I'm a member of the OIDFA: a beautiful book on German Lappets. These are a kind of small shawl that were worn on the head, tied around a hair knot by women during their weekly visit to church. Naturally the book gives a much better explanation.

What is maybe even more important, the book is filled to the brim with patterns of these lappets! And it gives descriptions and schematic drawings of a large number of the specific details. This gives me the confidence to think I might be able to attempt making such a lappet. Because of this I´m starting to have this itch to work on my lace again.

But for now I still have a lovely bucks point hanky edge on my pillow. And I still want to finish that. I just need to find the courage to actually start again.

woensdag 6 juni 2012

The Great Escape

The Great Escape finished
Afgelopen vrijdag kwam het laatste deel van de SAL van TheStitch Specialists, The Great Escape van Abi Gurden, beschikbaar. En ik vind het met een SAL altijd de kunst om het project bij te houden zodat ik niet lang na het verschijnen van het laatste deel het project af kan sluiten. En, dankzij een paar onverwacht vrije dagen vanwege een ziek kind (m'n jongste had buikgriep, maar na twee dagen luieren op de bank is hij nu weer zover om morgen naar school te gaan) heb ik nu mijn versie van The Great Escape af.

Moths of beads, rhodes stitches en backstitches
Dit was een geweldig leuke SAL, met in elke aflevering weer een paar leuke steken (de kruissteekjes zijn op de handen te tellen). Elke aflevering koste niet veel tijd en toch zag je na elk deel weer vooruitgang. Het moeilijkste van al vond ik nog het kiezen van de kleuren. Mede dankzij de stof ("Jazz" van PictureThisPlus) wilde ik een plaatje in de schemering creƫren, en ik geloof dat dat aardig gelukt is.

Trouwens, Abi heeft tegenwoordig haar eigen site waar ze haar ontwerpen verkoopt. Binnenkort zal The Great Escape daar ook verschijnen: Bee's Needlework. Ga daar eens kijken als je eens iets anders wilt.

The Great Escape
Lazy Daisies and Octagon Rhodes
Last Friday I received the last part of the SAL from TheStitch Specialists, The Great Escape by Abi Gurden. I find it a sport to try and keep up with the project, so I can finish it soon after receipt of the last part. And, I have now finished my version of The Great Escape due to a few unexpected days off from work because of a sick kid (my youngest had a stomach flu, but after two days lazing around on the sofa he is ready to go back to school tomorrow).

Youngest and Gribo "watching" telly
This was a real fun SAL, with in each episode a few new stitches (you won't run out of fingers while counting the cross stitches). Each session didn't take that much time to finish, but there was definite progress after each session. The hardest part of all was selecting the colours. Partly due to the fabric ("Jazz" from PictureThisPlus) I wanted to create a twilight picture, and I think I managed that reasonably well.

By the way, Abi has her own website nowadays, where she sells her designs. Soon The Great Escape will also appear there: Bee's Needlework. Go and have a look when you're looking for something different to do.

maandag 4 juni 2012

Langzaam

Heel langzaam komt de energie om te borduren weer terug. De problemen met mijn zoon zijn nog niet opgelost (lang verhaal: hij zit in groep 8 en heeft geen school om naar toe te gaan), maar er is op dit moment weinig dat ik eraan kan doen. Dus ik moet het “gewoon” van me afzetten. En hoe beter me dat lukt, hoe beter ik me kan concentreren op mijn borduurtjes. En dat moet ook wel, want ik heb vreselijk mooie en leuke dingen om aan te werken.

Zoals deel twee van Around the world in 80 stitches. Ik heb de eerste tulp af, en omdat het al weer een tijdje geleden is dat ik wat heb laten zien laat ik hem alvast zien.Slowly
Real slowly I’m getting the energy to stitch back. The problems with my son haven’t been sorted yet (long story: he’s in his final year of primary school and doesn’t have a secondary school to go to), but there’s very little I can do about that right now. So I “just” have to let it not bother me. And the more I succeed in doing so, the better I can concentrate on my stitching. And I have to, because I have some gorgeous things to work on.

Like part two of Around the world in 80 stitches. I finished the first tulip, and since it has been a while since I’ve shown anything, I thought I wouldn’t wait for the second tulip to be finished and show you this one now.