donderdag 20 september 2012

Even gauw een update

Mooie tekst
Lovely text
Ik ben lekker opgeschoten met mijn historic countries sampler. Ik vind het heel erg leuk worden. Engeland van na 1700 bestaat voornamelijk uit eenvoudige kruissteek motiefjes, wel even wat anders dan Engeland van voor 1700. Maar dat komt eigenlijk wel goed uit, want ik heb ook mijn kantklossen weer opgepakt. En als ik moe ben van het concentreren op mijn klosjes en kantpatroon, dan is het heerlijk om verder te gaan met een simpel kruissteek freubelje.

Het weer oppakken van mijn kantklossen ging soepeltjes (het wordt steeds makkelijker!). Dat is het grote voordeel van een eigen hobby ruimte: je kunt je werk gewoon laten liggen (wel afgedekt tegen het stof) en zolang de kat zijn opvoeding niet vergeet, blijven alle klosjes gewoon op hun plek liggen.
En dus kun je redelijk snel weer verder van waar je gebleven was. En dat was natuurlijk het moeilijkste stukje, de hoek. Maar ik ben er goed doorheen gekomen, zelfs beter dan de eerste hoek (die kun je hier zien).

A quick update.
I did a fair bit on my historic countries sampler. I like the way it’s turning out. England after 1700 consists mainly of simple cross stitch motives, quite  a difference from England before 1700. But that actually suits me fine, because I’ve also picked up my bobbin lace again. And when I’m tired of concentrating on my bobbins and lace pattern, then it’s wonderful to proceed with a simple cross stitch doodle.


Tweede hoek
Second corner

Picking up my bobbin lace went smoothly (it’s getting easier every time!). That’s the big advantage of having your own hobby space: you can just leave your work where it is (covered against the dust, naturally) and as long as the cat doesn’t forget his training, all bobbins stay in the right place. And therefore you can easily continue from where you left off. And as ever, that was the hardest bit, the corner. But I managed remarkably well, even better than the first corner (which you can find here).maandag 10 september 2012

Mijn allereerste UFO


Chivalry Sampler
Bij yahoo groep TheStitchSpecialists wordt er elke week een vraag van de week gesteld. Vorige week werd er gevraagd naar het oudste project dat een ieder nog in de kast heeft liggen (begonnen of niet). Toen moest ik denken aan mijn allereerste UFO. Het betreft 1 van de patroontjes uit Mystical Moments van Stoney Creek, de Chivalry Sampler. Hier ben ik denk ik in 1995 mee begonnen.

Dit werkje vertegenwoordigt voor mij de "verderfelijkheid" van internet. Toen ik aan dit werkje begon was ik een overtuigd 1-project-tegelijk persoontje. Mijn vorige project, een draak uit hetzelfde boekje, staat trouwens op dezelfde lap. Maar toen ontdekte ik dat ik internet niet alleen voor mijn werk kon gebruiken, maar dat ik via internet ook toegang kreeg een veel grotere handwerkwereld.
 
Precies 6 cm ertussen
Exactly 6 cm in between
En daar leerde ik een hele hoop mensen kennen, die net als ik gek waren met naald en draad. En die mensen vertelden mij dat je prima twee projecten tegelijkertijd kon doen, en nog veel erger, die mij vertelden waar ik aan de mooiste patronen en materialen die kon komen. Dus mijn Chivalry Sampler kreeg concurrentie, ik leerde dat je om iets in te kunnen lijsten toch iets meer dan 3 cm om je werkje moet hebben en dit project verdween uiteindelijk in de kast. 

Inmiddels heb ik aardig door hoe ik met meerdere projecten om moet gaan, en heb ik geleerd dat ik een kort randje ook met andere stof kan verlengen. En aangezien ik deze sampler nog steeds erg leuk vind, en ik m’n draak ook graag in een lijstje wil hebben, heb ik besloten om deze sampler maar aan mijn lijst van UFO’s toe te voegen. En laat nu toevallig deze week mijn UFO week zijn.

Werk van deze week
This weeks work
My very first UFO
At yahoo group TheStitchSpecialists we get asked a question of the week each week. Last week we were asked to tell about our oldest project in the closet (started or not). That made me think about my very first UFO. It’s the Chivalry Sampler from the Stoney Creek booklet called Mystical Moments. I think I started this in 1995.

To me this project represents the wickedness of internet. When I started this piece, I was a convinced 1-project-at-a-time person. The project before this, a dragon from the same booklet, is actually on the same piece of fabric. But then I discovered that I could use internet not only for my work, but that internet also gave me access to a much larger stitching world. And there I met a lot of people who were just as addicted to needle and thread as me. And they said “sure you can have more than one project at a time”, and even worse, they showed me where to find the most beautiful patterns and materials. So my Chivalry Sampler got some competition, I learned that I needed a bit more than just an inch on each side if I wanted to frame this and so this project disappeared to the back of the closet.


Foto laat niet de glitter zien
Photo doesn't show the glitter
Nowadays, I think I’ve learned how to deal with multiple projects at a time, and I’ve learned that I can enlarge the edge by sewing on another piece of fabric. And since I still like this sampler, and since I would also like to see my dragon framed at some point, I’ve decided to add this sampler to my list of UFOs. And as it so happens, this week I wanted to work on my UFOs.
maandag 3 september 2012

Confetti of Hardanger


Deel 2 af
Hier de beloofde update van Confetti of Hardanger. Deel twee voorzag de blokken van een kader van getrokken gaatjes. De drie grote blokken zijn omrand met faggot steek, en de overige blokken met de dubbele backstitch. Deze laatste kun je het beste aan de achterkant van je werk borduren, zodat je ziet waar de draadjes blijven (die moeten uiteraard niet dwars over het net getrokken gaatje gaan lopen). Het zijn beide geen moeilijke steken, maar doordat je kracht moet zetten bij het aantrekken zijn ze wel vermoeiend voor de handen.

Over aantrekken gesproken, Kathrin van Gitta’s Designs is op haar blog bezig met een Ajour SAL (hier is het begin). Je kunt hem in twee versies maken: een 15-zijdige biscornu, of als sampler. Mocht je wel een 15-zijdige biscornu willen maken, maar geen Ajour, dan heeft ze in 2011 (vanaf hier) ook een leuke kruissteek versie. Ik denk dat ik de Ajour sampler in mijn prutsrol ga verwerken, maar ik weet nog niet precies hoe.
 
Close-up front
Trouwens, een correctie op mijn melding van de stekenkwekerij van Handwerken zonder Grenzen: slechts 5 rechthoekjes worden gegeven. Volgens het blad zouden de overige vakjes op de website komen te staan, maar na navraag bleek dat niet correct. De eerste 5 vakjes zijn gegeven als voorbeeld van hoe je een eigen stekenkwekerij op kunt zetten. Persoonlijk vind ik het een beetje teleurstellend dat de patroontjes niet alsnog op de website worden gezet.

Confetti of Hardanger
Here’s the promised update on Confetti of Hardanger. Part two added a border of pulled holes around the squares. The three large blocks were edged with faggot stitch, and the other blocks with double backstitch. This double backstitch is best stitched from the back of the project, so you can see where the threads go (they shouldn’t go straight across the holes you just created). Both of these stitches are not difficult, but because of the force needed to pull the holes they are tiring for the hands.
 

Close-up double backstitch on the back
Speaking about pulled, Kathrin of Gitta’s Designs has started an pulled thread SAL (here is the start) on her blog. There are two versions you can make: a 15-sided biscornu, or a sampler. If you’d like to make a 15-sided biscornu, but you don’t fancy pulled work, she also had a nice x-stitch version in 2011 (starting here). I think I’ll incorporate the pulled thread sampler in my Prutsrol, but I don’t know yet how.

By the way, a correction to my message on the Stekenkwekerij in the latest issue of Handwerken zonder Grenzen: only 5 rectangles are given. According to the magazine, the other rectangles would be available on the website, but after e-mailing the website this turned out to be incorrect in the magazine. The first 5 rectangles are given as an example how to set up your own Stekenkwekerij. Personally I'm a bit disappointed that they will not put the additional rectangles on the website after all.