donderdag 30 augustus 2012

Deel 5 AW80

Deel 5
Deze week wilde ik mijn SALs weer bijwerken. Deel 2 van Confetti of Hardanger was al binnen, en deel 3 komt deze week uit (daarover de volgende keer meer) en deel 5 van Around the World in 80 stitches was ook al weer een tijdje uit. Dus zondagavond heb ik eerst AW80 er maar eens bij gepakt en ben aan de slag gegaan. Dit deeltje was niet zo moeilijk, dus gisteravond kon ik weer een aantal kraaltjes bevestigen (altijd mijn laatste actie).

Mocht je ook eens allerlei steekjes willen uitproberen maar zie je zo’n groot project als AW80 (nog) niet zitten, dan is de Stekenkwekerij van de nieuwe Handwerken Zonder Grenzen (no. 172) misschien iets voor jou. Dit is een borduurwerkje dat bestaat uit allemaal rechthoekjes en in elk rechthoekje borduur je een aantal verschillende steken. Handwerken zonder Grenzen geeft 25 verschillende rechthoekjes, maar je kunt uiteraard zelf bepalen hoeveel rechthoekjes je borduurt.

Detail van sommige steken
Part 5 AW80
This week I wanted to work on my SAL’s. I already had part 2 of Confetti of Hardanger, and part 3 is due at the end of this week (more on this next time) and part 5 of Around the World in 80 stitches was also released a while ago. So Sunday evening I pulled out AW80 and started stitching. This part wasn’t very difficult, so Tuesday night I could attach the beads (always my last step).

If you also would like to try different stitches but you think a large project like AW80 is a bridge too far, then maybe the Stekenkwekerij from the latest Handwerken Zonder Grenzen (issue 172) might be something for you. This is a stitching project that consists of a number of rectangles and each rectangle contains a number of different stitches. Handwerken Zonder Grenzen is giving 25 different rectangles, but it’s up to you how many rectangles you stitch.

AW80 so far


dinsdag 28 augustus 2012

Lekker opgeschoten

De vakanties zijn voorbij, scholen zijn weer begonnen en langzaamaan beginnen we weer een normaal ritme te krijgen. Mijn jongens hebben ieder een net iets andere smaak wat betreft programma’s die ze op de tv willen zien. Daar hebben ze als volleerde pubers regelmatig hooglopende ruzies over. Ik vind het van beide niet om aan te zien, dus als ik erbij moet blijven, dan kijken we wat ik leuk vind. En dat willen de heren natuurlijk niet. Dus nu hebben we een verdeling gemaakt wie op welke dag de afstand bediening mag hebben en dus mag bepalen wat er gekeken wordt. En dan kan ik met een gerust hart naar boven om te borduren.

En als je in alle rust kunt borduren, dan schiet je flink op. Zie hier het resultaat van een weekje werken. Het werken met zijde is toch wel zo lekker, dat ik meteen maar extra veel zijde gebruikt heb. In de vleugels van dit elfje zit een groen waarvan het symbooltje groen met een zwarte I is (DMC), en ik heb dit gedaan volgens het symbooltje groen met een witte I (zijde). De DMC is lichter dan de zijde, maar ik vind dit groen met de lichtere en donkere stukken toch wel heel erg mooi in de vleugel staan. Dus ik heb het maar niet uitgehaald.

Done a fair bit.
The holidays are over, schools have started again and slowly but surely we are getting back into a normal rhythm. Each of my boys have a lightly different taste in things they want to see on telly. As two skilled adolescence they regularly fight over what to watch. I think either of their programs is equally disgusting, so if I have to stay with them, we watch what I want to watch. And naturally that’s not what the guys want. So now we’ve made a roster who can handle the remote on what day and therefore can decide what they will watch. And then I can go upstairs to stitch without having to worry who’s murdering who.

And when you can stitch without having to worry, you get a lot done. Here are some pictures of this week’s work. Working with silk is such a joy, that I used too much silk. The wings of this fairy has a color green for which the symbol is green with a black I (DMC) and I stitched it with the threads belonging to the symbol green with a white I (silk). The DMC is lighter than the silk, but I think this green with the lichter and darker bits  is looking really good in the wings. So I decided to leave it in.

woensdag 22 augustus 2012

Het is gelukt!


Deze week was UFO week en ik wilde aan Stroke of Midnight werken. Toen ik haar tevoorschijn haalde bedacht ik me dat het wel mooi zou wezen als ik het eerste deel van de over-1 band van haar rok voor elkaar zou kunnen krijgen. Dus maandag ging ik er eens lekker voor zitten. Maar toen: Waar was ik ook al weer gebleven, wat moet ik nog wel en wat is al gedaan. Stroke of Midnight is volledig geborduurd, BEHALVE binnen het over-1 gedeelte, daar zitten dus met opzet lege steken tussen! Binnen een half uur was ik weer beneden, want dat kon ik niet aan. Dinsdags toch maar weer naar boven, ik zal me toch niet klein laten krijgen door een borduurwerkje! Nou wist ik dat ik van links naar rechts werkte en van boven naar beneden, dus ben ik met een liniaal op mijn patroon, en een liniaal op mijn borduurwerk rij voor rij na gaan kijken welke rijen compleet waren en welke nog niet. En zodra ik een niet complete rij tegenkwam ging ik aan de slag. En stukje bij beetje kwam ik aan de andere kant.

I did it!
This week was UFO week and I wanted to work on Stroke of Midnight. When I pulled her out, I thought it would be nice if I could finish the first part of the over-1 band in her skirt. So on Monday I sat myself down to get started. But then: where was I, what did I still need to do and what was already done. Stroke of Midnight is solidly stitched EXCEPT within the over-1 part, that bit has intentional empty stitches! Within half an hour I was downstairs again, that was way too complicated. Tuesday I went back up again, I won’t let an embroidery beat me! I knew I was working from left to right and from top to bottom, so I placed a ruler on my pattern, and another one on my stitching and I checked each column to see which were  complete and which were not. And whenever I encountered an incomplete column, I stitched the missing stitches. And gradually I reached the other side.

zondag 12 augustus 2012

1 SAL bijgewerkt en 1 SAL begonnen.

AW80 deel 4
Dit weekend was zeer productief. Eerst heb ik gewerkt aan Around the World in 80 stitches. Vlak voor mijn vakantie was deel 4 uitgekomen en waarschijnlijk komt volgende week deel 5 al weer uit, dus het werd hoog tijd dat ik ermee aan de slag ging. Deze keer heb ik voor alle kleuren waar ik Perle voor heb, zoveel mogelijk de Perle gebruikt. Alleen bij de Hongaarse diamand heb ik dat niet gedaan, omdat het daar gecombineerd werd met een kleur waarvan ik geen Perle versie heb, en de kruissteekjes heb ik met gewoon borduurgaren gedaan.

Bij de diagonale hongaarse vlinders is trouwens heel goed het verschil tussen gewone borduurkatoen en Perle te zien. De Perle is veel korreliger en persoonlijk vind ik de borduurkatoen vlinder net iets mooier. Daartegenover staat weer dat ik de Perle wel heel goed uit vind komen in de Roemeense steken.


Rumanian leaves and Hungarian Diamond

En toen ik deel 4 af had, ben ik begonnen met Confetti of Hardanger een nieuwe SAL van Abi Gurden bij TheStitchSpecialists, geschikt voor zowel beginners als meer gevorderden van het Hardanger borduren. Maar daarover de volgende keer meer.

1 SAL updated and 1 SAL started.
floss butterfly left, Perle butterfly right
This was a very productive weekend. First I worked on Around the World in 80 stitches. Just before my holiday part 4 was release and part 5 is probably going to be released somewhere next week, so it was about time I did something about it. This time I have used almost always Perle threads, where I had them. Only with the Hungarian Diamond did I not use the dark red Perle, because that was combined with a color I didn't have a Perle for, and I also stitched the cross stitches with ordinary floss.
The Diagonal Hungarian Butterflies do show nicely the difference between ordinary floss and Perle. The Perle is much more granular and personally I think the floss butterfly is nicer. On the other hand, the Perle works extremely well with the Romanian stitches.


A confetti of Hardanger

And once I finished part 4 I went straight on and started Confetti of Hardanger, a new SAL by Abi Gurden on TheStitchSpecialists, which is suitable for both beginners as more advanced stitchers of Hardanger embroidery. But more on this another time.

zaterdag 11 augustus 2012

Terug van vakantie!


Voor m'n vakantie/Before my holiday
 Oplettende lezers hadden waarschijnlijk al begrepen dat ik op vakantie was, Patchwork was tenslotte een camping project. Het was de bedoeling dat ik tijdens mijn vakantie mijn vader zou helpen bij het bouwen van zijn huis (je leest er hier alles over), maar hij had zoveel hulp, dat ik lekker uit kon rusten.

Het weer werkte heel goed mee, dus we zaten veel buiten. En dat doe ik uiteraard met een handwerkje, in dit geval mijn Gyr Falcon. Deze keer heb ik ook echt aan de valk gewerkt en ik vind dat ik aardig opgeschoten ben. Vooral als je weet dat ik ook nog anderhalf boek gelezen heb, en een stuk aan m’n haapsalu sjaal gebreid heb (tot m’n kraaltjes op waren). Dus het was een geweldige vakantie.

Na m'n vakantie/After my holiday
Back from holiday!
Attentive readers might have already deducted that I have been on holiday, Patchwork was after all a camping project. The plan was for me to help my Dad with building his house (you can read everything about it here (sorry, only in Dutch)), but he was already having so much help, that I could relax during my holiday.

The weather was gorgeous, so we were out on the patio a lot. And naturally I do that with my stitching, in this case my Gyr Falcon. This time I even worked on the falcon itself and I think I did quite a lot. Especially when you know I also read one and a half book, and knitted on my haapsalu shawl (until I ran out of beads). So it was a really good holiday.