dinsdag 28 juni 2011

Mijn Castles in the Air....


Is af!!! En hij is mooi geworden!!! Dit was mijn eerste SAL (Stitch Along), en gelijk een mystery SAL. Voor 1 Engelse pond kon ik in 2009 het eerste deel kopen. Daarna zouden de overige 22 delen gratis zijn. Op dat moment wist ik nog totaal niet hoe hij eruit zou zien. Het enige was ik wist waren de maten, dat ik kon kiezen tussen een kruissteek versie of een speciale steekjes versie (met hier en daar was kruissteekjes) en dat slechts een deel van de kleuren vast stonden. Ik moest zelf voor de 3 groene en 5 bloemkleuren zorgen.

Ga er maar aanstaan, kleuren kiezen terwijl je niet weet hoe ze gebruikt worden. Dus heb ik een aantal strengetjes uit mijn voorraad gevist, en een aantal Weeks Dye Works strengetjes besteld aan de hand van een plaatje op het beeldscherm, gewoon allemaal kleurtjes die ik er wel mooi uit vond zien. Toen de WDW strengetjes binnenkwamen had ik zo mijn twijfels (het oranje strengetje was wel heel erg oranje) , en toen ik de eerste twee delen geborduurd had, was ik nog steeds niet echt gelukkig met de kleurtjes. Maar ik ben toch doorgegaan, en uiteindelijk is het een heel mooi geheel geworden. En vraag me niet hoe het kan, maar dat geldt trouwens ook voor alle versies van andere deelneemsters die een andere kleurkeuze hebben gemaakt (die kun je hier bewonderen in de foto gallerij).

Het was een heerlijk ding om te borduren (ik heb hem binnen twee weken na het verschijnen van het laatste deel af, zegt wel genoeg, zou ik zo denken). Elke maand was het weer spannend: wat krijgen we erbij, en welke steekjes zitten erin? En toen we in deel 8 er ook nog openwerk bij kregen, was het feestje helemaal kompleet!Ik heb met heel veel plezier aan dit ding gewerkt, en ik heb heel erg veel geleerd. Aan het eind van het jaar wordt er bij Papillon Creations weer een mystery SAL georganiseerd. Ik weet nog niet of ik dan weer meedoe, maar ik kan het een ieder wel aanraden.

My Castles in the Air….
Is Finished!!! And I just love it!!! This was my first SAL (Stitch Along), and a mystery SAL to boot. In 2009 I could buy the first part for 1 British pound. The 22 parts after that were free of charge. Back then, I didn’t know what it would look like. The only thing I knew was the size, that I could choose between a cross stitch and a speciality stitch version, and that only some of the colors were specified. I had to choose 3 greens and 5 flower colors myself.


You try and choose colors while you have no idea how they are going to be used. So I just pulled a few skeins from my stash, and I ordered a few Weeks Dye Works using the pictures from the ordering screen, just a few colors I liked. When the WDW skeins arrived, I had my doubts (the orange was really very orange), and once I stitched the first two parts, I was still not very happy with the colors. But I continued anyway, and eventually it turned into a really nice piece. And don’t ask me how it is possible, but all versions from the other participants (who all picked their own colors) are pretty! You can admire them here in the photo galery.

It was a delight to stitch this (I mean, I finished it within two weeks after receiving the last part, says it all, doesn’t it?) . Around the 15th each month I got excited: what’s the next part, and which stitches are used? And the party was complete when we were given the choice to do some drawn thread work as well in part 8!

I really enjoyed working on this thing, and I’ve learned a hell of a lot! At the end of the year Papillon Creations will organize another mystery SAL. I don’t know yet if I will participate on that one again, but I can definitely recommend it to anyone.

dinsdag 21 juni 2011

Hé hé...

Ik ben eindelijk weer
helemaal bij met mijn Castles in the Air. Ik was net met de laatste toren bezig toen het mailtje binnenkwam dat deel 23 beschikbaar is. En dat inhalen werd ook wel tijd, want deel 23 is het laatste deel!!! Ik wil er meteen mee aan de slag.
Maar ik ben ook nog op de Yahoo groep “het borduurpaleis” met een andere SAL bezig, daar loop ik inmiddels ook achter, dus daar ga ik eerst deel 2 van afmaken.
Hé, hé…
I have finally caught up

with my Castles in the Air. I was working on the last tower, when I received the mail telling me that part 23 is available for download. And it was about time to catch up, because part 23 is the last part!!!! I want to start it immediately.
But I’m also working on a SAL with the Yahoo group “Het borduur-paleis”, where I’m also running behind, so I’m first going to finish part 2 of that SAL.

vrijdag 17 juni 2011

De Tuin

Ik heb de hele winter na kunnen denken over wat ik met mijn tuin zou doen. Dat is nog best lastig, want er zijn zo verschrikkelijk veel mogelijkheden. Ik weet dat hij (uiteindelijk) onderhoud vriendelijk zou moeten zijn, met veel vaste planten en bloemen die het hele jaar door leuk zijn om naar te kijken. En op een gegeven moment kwam er een ook vaag het idee van een vijver erbij. Als ik een vijver wilde, dan zou ik het dus eigenlijk nu moeten doen, en niet over vier of vijf jaar, wanneer mijn tuin er een beetje netjes bij staat. Dus eerst maar eens uitgezocht hoe dat moet met een vijver, wat voor formaat, wat voor materiaal en dergelijke.

Een ingegraven wasteil word al een vijver genoemd, maar een gat ter grootte van mijn hele tuin, en 1 meter diep wordt ook een vijver genoemd. Zo klein, en zo groot wilde ik hem dus niet.
Ik wilde ook nog tuin overhouden voor planten, en, heel belangrijk, ik wilde al het tegelwerk niet verleggen. Dus het formaat werd in ieder geval beperkt tot 1.5 meter breed, en maximaal 4 meter lang. Dan heb je vervolgens de keus, een kant en klare vijverbak (verkrijgbaar in verschillende vormen en maten), of vijverfolie en zelf de vorm bepalen. Binnen de maten van een vijverbak maakt het wat prijs betreft niet veel uit of je een bak neemt, of folie, maar om folie netjes te krijgen, ben je veel langer bezig. En folie is niet tweedehands te krijgen, en een bak wel.

Dus ben ik gaan zoeken op Marktplaats, en vorige week heb ik een leuke bak kunnen kopen: 1,30 meter breed en 1,90 meter lang. Een langere bak wordt over het algemeen ook breder, maar dit is net een leuk maatje. Zaterdag heb ik hem opgehaald, en zondag had ik een gat gegraven waar het ding in past. Nou nog even wachten tot ik de moed bij elkaar geraapt heb om hem goed te installeren. (Wordt vervolgd)

The Garden.
I have been thinking about my garden, and what to do with it all winter. That’s not an easy thing to do, there are soo many possibilities. I know that (eventually) it should be maintenance friendly, with lots of shrubs, perennials and flowers that are nice to look at all year round. And at some point I also had this vague idea of a pond. If I decided I wanted to have a pond, now was the best time to do it, and not in 4 or 5 years time when the garden is starting to look good. So I went to find out how to go about getting a pond, what size, what materials and such like.

A sunken tub is called a pond, but so is a 1 meter deep hole in the ground the size of my whole garden. So small, and so large I didn’t want my pond to be.
I still wanted to have room for a garden, and very important, I didn’t want to move the garden path, or the terraces. So the size at least was limited to 1.5 meter wide, and maximal 4 meter long. Once I’d decided this, I still had the choice between foil so I can create my own shape, or a ready made tank (available in various sizes and shapes). Within the sizes of a ready made tank, there’s not that much price difference between a tank and foil. But it is going to cost a lot more time if you want to create a good looking pond when using foil. And you can’t buy second hand foil, but you can buy tanks that way.

So I went looking on Marktplaats (the Dutch EBay), and last week I could buy a nice tank: 1,30 meter wide, and 1,90 meter long. A longer tank usually also means a wider tank, but this is nice size. Saturday I went to pick it up, and Sunday I dug a hole big enough to fit it in. Now I just have to install the thing properly. (To be continued)

dinsdag 14 juni 2011

Vakantie

Het is al weer een tijdje geleden en ondertussen is er weer veel gebeurd. Dat ga ik niet allemaal vandaag vertellen, maar ik beloof dat ik de komende dagen van alles verslag zal doen. Maar eerst onze vakantie. Twee weken geleden was het Hemelvaart, met een bedrijfsgesloten dag, de kinderen hadden de hele week vrij, en het koste mij maar drie vrije dagen. Dus wij zijn er even tussenuit gegaan. Lekker met Opa en Oma mee naar de camping.

Het weer werkte geweldig mee, we hadden slechts 1 dag met regen. Dus we konden heerlijk buiten in het zonnetje zitten, en genieten van de tuin (welke er erg netjes bijstond, in tegenstelling tot mijn tuin thuis, welke nog steeds een gigantische puinhoop is, maar daarover later meer). Deze keer was ik iets meer gedisciplineerd: ik las alleen Pratchett tot het ontbijt terwijl de meeste toch nog sliepen, en als we rustig in de tuin zaten en verder niets deden, ben ik met mijn Patchwork weer aan de slag gegaan, en zoals je kunt zien hebben we niet veel gedaan en ben ik flink opgeschoten.

De jongens hebben zich ook uitstekend vermaakt, ze hebben de boot opgeblazen (helemaal zelf!) en ze zijn een aantal keren het water op geweest. De enige taak die ze hadden, en oh, wat was dat een straf, was ’s avonds de plantjes water geven.

Holiday
It has been a while since my last scribble and lots has happened. I’m not going to tell everything today, but I promise that I’ll report on various things in the next few days. But first our holiday. Two weeks ago it was Ascension Day (a national holiday in The Netherlands), and the day after my company had a mandatory day off, the kids had a week off from school, and it only cost me three holidays. So we went with Grandpa and Grandma to the camping.

The weather was great, we only had 1 day of rain. So we could sit outside in the sunshine, and enjoy the garden (which is looking really nice, unlike my own garden at home, which is still a mess, but more about that later). This trip I was a bit more disciplined: I only read Pratchett before breakfast while most were still asleep, and after that when we were not doing anything I worked on my Patchwork. As you can see, we didn’t do very much, so I got a lot done on it.

The boys were great, they inflated the boat (all by themselves!) and they went paddling on the lake a couple of times. The only task they had, and boy, what a terrible task it was, they had to water the garden in the evening