woensdag 27 november 2013

Voortgang Marken project


Stopwerk
Nadat ik twee weken geleden mijn tweede witwerk randje heb laten zien, ben ik gelijk doorgegaan met randje 3. Dit is een randje waarbij ik onderdelen van twee randjes combineer. Het typische Marker vogeltje vind ik persoonlijk niet echt mooi, maar hij hoort er wel bij. Dus dan maar meteen in dit randje. Helaas is het randje niet echt opgeschoten, maar je kunt al een beetje zien hoe het gaat worden.

En vorige week kwam les 3 binnen. Deze les gaat over stopwerk, een van de technieken die mij deed besluiten om aan deze cursus mee te doen. Het ziet er heel bijzonder uit (vind ik), en ik dacht dat het best moeilijk zou zijn. Maar het blijkt gewoon heel erg simpel te zijn. Je zou bijna je cursusgeld terug gaan vragen! Maar het is Margreet haar duidelijke uitleg en detail foto’s die het zo makkelijk maken! En de cursus is ook nog eens volgepakt met extra voorbeelden en projectjes waarbij je alle geleerde technieken kunt gebruiken. Ik maakte me in het begin wel enige zorgen of ik mijn lap wel vol zou kunnen krijgen, maar met alle extra’s gaat het vast wel lukken.

En vandaag kon ik het niet laten en moest ik toch nog een Dear Jane blok maken. Het is/was mijn bedoeling om hier alleen op de zaterdag aan te werken tot mijn Marken cursus afgelopen is, maar deze blokjes zijn wel verslavend.Progress Marken project
After I showed my second whitework band two weeks ago, I immediately started on band 3. This is a band where I combine parts of 2 bands. Personally, I don’t really like the typical bird you’ll find in Marken embroidery, but it is a standard element and really belongs to Marken embroidery. So I decided to stitch it in this band. Unfortunately, this band is taking it’s time, but you can see a little bit of what it will be like.

And last week I received lesson 3. This lesson is all about cutwork, one of the techniques that made me decide to participate on this course. It looks really special (I think), and I thought it would be really difficult. But it turned out to be very simple. You’d almost ask for a refund on your course fee! But it is Margreets clear explanation and detail photo’s that make it this easy! And the course is also packing with lots and lots of extra examples and small projects in which you can practice these new techniques. When I started I worried if I’d be able to fill my fabric, but with all the extra’s I don’t think I need to worry.

H-13 Farm Field
And today I couldn’t help myself, but I just had to make another Dear Jane block. It is/was my intention to only work on this on Saturdays until my Marken course is finished, but these blocks are addictive.

zaterdag 23 november 2013

Ik ben begonnen!

Gisteravond heb ik mijn stofjes gewassen, en vanmorgen toen ik mijn bed uitkwam ben ik gelijk gaan strijken. Ik hou niet van strijken, maar je moet wat over hebben voor je hobby. En na het ontbijt ben ik begonnen aan mijn eerste blok van mijn ABC-quilt.
 
Het eerste blok was G-1 Hattie’s Hen House. De website http://www.thatquilt.blogspot.nl/ heeft een beschrijving voor de beste methode om ieder blok in elkaar te zetten. Deze website geeft voor dit blok aan dat het het beste geappliqueerd kan worden omdat een hoop mensen ronde naden nogal moeilijk vinden. Maar appliqueren gebruikt veel meer stof dan wanneer je ronde naden naait. Ik zie mezelf niet als krenterig, maar ik hou ook niet van verspillen, en zolang ik met de hand naai vind ik ronde naden niet al te moeilijk.
G-1 Hattie's Hen House
En ik kreeg de smaak aardig te pakken, dus ik ben gelijk doorgegaan met m’n tweede blok: K-12 Doris’s Dilemma. Dit blok kan met paper piecing gedaan worden, maar ook prima met losse lapjes. Ook deze heb ik met de hand genaaid, ben alleen nog niet helemaal gelukkig met het eindresultaat.
 
I’ve started!
Last night I’ve laundred my fabrics, and this morning when I got out of bed I immediately started ironing. I hate ironing, but no pain, no gain. And after breakfast I started on my first block for my ABC-quilt.
 
The first block was G-1 Hattie’s Hen House. The website http://www.thatquilt.blogspot.nl/ has a description for the best method to do each block. This site says that this block can best be appiqued because lots of people do not like stitching round seams. But appiqueing this block uses a lot more fabric than when you stitch round seams. I don’t see myself as mean, but I also do not like to waste, and as long as I’m stitching by hand, I don’t think round seams are too difficult.
 
K-12 Doris's Dilemma
And I really got in the mood, so I immediately moved on to my second block: K-12 Doris’s Dilemma. This block can be done using paper piecing, but just as easily without paper. This one I also stitched by hand, I’m just not quite satisfied with the end result.

woensdag 20 november 2013

Acceptatie en Begrip voor Chaos: ABC-quilt

Via vele omwegen heb ik eindelijk een kleurenplan voor mijn Dear Jane quilt. Het lezen van de brieven die Brenda Papadakis aan Jane Stickle schreef deed mij beseffen dat Jane leefde aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Op kleinere schaal geldt hetzelfde voor mij en mijn familie.

Mijn oudste heeft onlangs de diagnose PDD-NOS gekregen, een stoornis in het autisme spectrum. Deze diagnose verandert niets aan mijn zoon, maar het verklaart wel veel.  Zijn voor ons onbegrijpelijke gedrag zorgt regelmatig voor chaos binnen ons gezin, en hier moeten wij mee leren omgaan. Door voor rust en regelmaat te zorgen, wordt het voor mijn zoon een beetje makkelijker om de wereld om hem heen te begrijpen. Zorgen voor die rust en regelmaat is niet makkelijk, maar met veel geduld komen we er wel.

Mijn eerste lapjes, achtergrond en 4 voorgrond
My first fabrics, background and 4 foreground
Dear Jane kan dit alles heel goed tot uiting brengen.  De veelal geometrische patroontjes en de strakke indeling van vierkanten en driehoeken zorgen voor de regelmaat. Groen is voor mij een kleur die voor rust zorgt, paars daarentegen vind ik een hele mooie, maar onbegrijpelijke kleur. Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn quilt voornamelijk in groen tinten uit te voeren, met willekeurig paarse blokken en driehoeken. En met veel geduld zijn zelfs de moeilijkste patroontjes na te maken.

Acceptance and Understanding for Chaos: ABC-quilt
In a round about way I finally have a color scheme for my Dear Jane Quilt. While reading the letters Brenda Papadakis wrote to Jane Stickle I realized that Jane lived at the eve of a new era. On a smaller scale the same goes for me and my family.

Recently my eldest was diagnosed with PDD-NOS, a disorder related to autism. Having this diagnose does not change anything to my son, but it does explain a lot. His (for us) inexplicable behavior regularly causes chaos within our family, and we have to learn to handle this. By surrounding him with peace and order, we make it a little bit easier for my son to understand the world around him. Supplying him with the necessary peace and order is not easy, but with lots of patience we’ll get there.
Nog meer groen, en 1 zacht paars
Even more green, and 1 soft purple
 

Dear Jane can express this very well. The mostly geometric patterns and the strict arrangement of squares and triangles represent the order. To me, green is a peaceful color, while I don’t “understand” the color purple, even though I love it. That’s why I’ve decided to use mainly green shades for my quilt, with random purple blocks and triangles. And with lots of patience even the most complicated patterns can be made.

zondag 10 november 2013

Weer een bandje af


Het hele bandje
The whole band
Ik heb weer een witwerk randje af. Van dit randje had ik het patroon al sinds mijn snuffelcursus in huis, en volgens Tineke Tinsbergen (mijn lerares toen) is dit een Marker patroontje, dus dat paste goed op deze lap. Ik heb er nog 1 van Tineke, en die ga ik hierboven borduren. Ik vind deze randjes vreselijk leuk om te borduren, al moet je wel heel goed blijven tellen. Voor je het weet zit je weer een draadje naast en kom je ineens ruimte tekort voor een vetergaatje.

Detail
Click for bigger picture
Ik ben trouwens ook bezig met m’n tweede open zoom, deze keer met een lommer randje uit het boekje van Maria van Hemert, “de handwerken op het eiland Marken”. Ik heb precies gedaan zoals zij het beschreven heeft, maar mijn resultaat ziet er toch heel anders uit dan het bijbehorende plaatje in het boekje. Ik weet (nog) niet zeker of ik dit wel mooi vind.

Another band finished
I’ve finished another whitework band. I already had the pattern for this band since my snuffelcursus, and this is a Marker pattern according to Tineke Tinsbergen (my teacher then), so I thought to incorporate that in this project. I’ve got another one from Tineke, and I’m planning on stitching that above this one. I do love stitching these bands, even though you have to keep on counting. Because before you know it you’ll have missed a fabric thread and then all of a sudden you don’t have enough space for an Algerian eye.

Nog een open zoom
Another open seam
I’ve also started on my second open seam, this time with a lommer band taken from the booklet by Maria van Hemert, the needlework of the island of Marken. I did exactly as she described, but my results are totally different from the picture in the book. I’m not (yet) sure I like the look of the result.