zaterdag 7 december 2013

Eerste driehoek

TR-1
Ik heb mijn eerste driehoek af! Het was wel een heel gepriegel, maar wat wil je met 22 onderdelen in zo'n kleine driehoek. Ik denk alleen dat ik deze nog wel een keer moet maken, want hij is wel erg klein uitgevallen.

TR-1 onder template
TR-1 underneath template
Ondertussen ben ik druk bezig met mijn Secret Santa project voor The Stitch Specialists. Daar kan ik nu nog niets van laten zien (want anders is het geen geheim meer), maar na de kerst laat ik zeker het resultaat zien.


First triangle
I've finished my first triangle! It was quite fiddly, but that's to be expected with 22 parts in such a small triangle. But I suspect I might have to do this one another time again, because it turned out rather small.

Meanwhile, I'm busy working on my Secret Santa project for The Stitch Specialists. I can't show you anything right now (then it wouldn't be a secret anymore, would it), but after Xmas I'll definitely show you what I've made.


woensdag 27 november 2013

Voortgang Marken project


Stopwerk
Nadat ik twee weken geleden mijn tweede witwerk randje heb laten zien, ben ik gelijk doorgegaan met randje 3. Dit is een randje waarbij ik onderdelen van twee randjes combineer. Het typische Marker vogeltje vind ik persoonlijk niet echt mooi, maar hij hoort er wel bij. Dus dan maar meteen in dit randje. Helaas is het randje niet echt opgeschoten, maar je kunt al een beetje zien hoe het gaat worden.

En vorige week kwam les 3 binnen. Deze les gaat over stopwerk, een van de technieken die mij deed besluiten om aan deze cursus mee te doen. Het ziet er heel bijzonder uit (vind ik), en ik dacht dat het best moeilijk zou zijn. Maar het blijkt gewoon heel erg simpel te zijn. Je zou bijna je cursusgeld terug gaan vragen! Maar het is Margreet haar duidelijke uitleg en detail foto’s die het zo makkelijk maken! En de cursus is ook nog eens volgepakt met extra voorbeelden en projectjes waarbij je alle geleerde technieken kunt gebruiken. Ik maakte me in het begin wel enige zorgen of ik mijn lap wel vol zou kunnen krijgen, maar met alle extra’s gaat het vast wel lukken.

En vandaag kon ik het niet laten en moest ik toch nog een Dear Jane blok maken. Het is/was mijn bedoeling om hier alleen op de zaterdag aan te werken tot mijn Marken cursus afgelopen is, maar deze blokjes zijn wel verslavend.Progress Marken project
After I showed my second whitework band two weeks ago, I immediately started on band 3. This is a band where I combine parts of 2 bands. Personally, I don’t really like the typical bird you’ll find in Marken embroidery, but it is a standard element and really belongs to Marken embroidery. So I decided to stitch it in this band. Unfortunately, this band is taking it’s time, but you can see a little bit of what it will be like.

And last week I received lesson 3. This lesson is all about cutwork, one of the techniques that made me decide to participate on this course. It looks really special (I think), and I thought it would be really difficult. But it turned out to be very simple. You’d almost ask for a refund on your course fee! But it is Margreets clear explanation and detail photo’s that make it this easy! And the course is also packing with lots and lots of extra examples and small projects in which you can practice these new techniques. When I started I worried if I’d be able to fill my fabric, but with all the extra’s I don’t think I need to worry.

H-13 Farm Field
And today I couldn’t help myself, but I just had to make another Dear Jane block. It is/was my intention to only work on this on Saturdays until my Marken course is finished, but these blocks are addictive.

zaterdag 23 november 2013

Ik ben begonnen!

Gisteravond heb ik mijn stofjes gewassen, en vanmorgen toen ik mijn bed uitkwam ben ik gelijk gaan strijken. Ik hou niet van strijken, maar je moet wat over hebben voor je hobby. En na het ontbijt ben ik begonnen aan mijn eerste blok van mijn ABC-quilt.
 
Het eerste blok was G-1 Hattie’s Hen House. De website http://www.thatquilt.blogspot.nl/ heeft een beschrijving voor de beste methode om ieder blok in elkaar te zetten. Deze website geeft voor dit blok aan dat het het beste geappliqueerd kan worden omdat een hoop mensen ronde naden nogal moeilijk vinden. Maar appliqueren gebruikt veel meer stof dan wanneer je ronde naden naait. Ik zie mezelf niet als krenterig, maar ik hou ook niet van verspillen, en zolang ik met de hand naai vind ik ronde naden niet al te moeilijk.
G-1 Hattie's Hen House
En ik kreeg de smaak aardig te pakken, dus ik ben gelijk doorgegaan met m’n tweede blok: K-12 Doris’s Dilemma. Dit blok kan met paper piecing gedaan worden, maar ook prima met losse lapjes. Ook deze heb ik met de hand genaaid, ben alleen nog niet helemaal gelukkig met het eindresultaat.
 
I’ve started!
Last night I’ve laundred my fabrics, and this morning when I got out of bed I immediately started ironing. I hate ironing, but no pain, no gain. And after breakfast I started on my first block for my ABC-quilt.
 
The first block was G-1 Hattie’s Hen House. The website http://www.thatquilt.blogspot.nl/ has a description for the best method to do each block. This site says that this block can best be appiqued because lots of people do not like stitching round seams. But appiqueing this block uses a lot more fabric than when you stitch round seams. I don’t see myself as mean, but I also do not like to waste, and as long as I’m stitching by hand, I don’t think round seams are too difficult.
 
K-12 Doris's Dilemma
And I really got in the mood, so I immediately moved on to my second block: K-12 Doris’s Dilemma. This block can be done using paper piecing, but just as easily without paper. This one I also stitched by hand, I’m just not quite satisfied with the end result.

woensdag 20 november 2013

Acceptatie en Begrip voor Chaos: ABC-quilt

Via vele omwegen heb ik eindelijk een kleurenplan voor mijn Dear Jane quilt. Het lezen van de brieven die Brenda Papadakis aan Jane Stickle schreef deed mij beseffen dat Jane leefde aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Op kleinere schaal geldt hetzelfde voor mij en mijn familie.

Mijn oudste heeft onlangs de diagnose PDD-NOS gekregen, een stoornis in het autisme spectrum. Deze diagnose verandert niets aan mijn zoon, maar het verklaart wel veel.  Zijn voor ons onbegrijpelijke gedrag zorgt regelmatig voor chaos binnen ons gezin, en hier moeten wij mee leren omgaan. Door voor rust en regelmaat te zorgen, wordt het voor mijn zoon een beetje makkelijker om de wereld om hem heen te begrijpen. Zorgen voor die rust en regelmaat is niet makkelijk, maar met veel geduld komen we er wel.

Mijn eerste lapjes, achtergrond en 4 voorgrond
My first fabrics, background and 4 foreground
Dear Jane kan dit alles heel goed tot uiting brengen.  De veelal geometrische patroontjes en de strakke indeling van vierkanten en driehoeken zorgen voor de regelmaat. Groen is voor mij een kleur die voor rust zorgt, paars daarentegen vind ik een hele mooie, maar onbegrijpelijke kleur. Daarom heb ik ervoor gekozen om mijn quilt voornamelijk in groen tinten uit te voeren, met willekeurig paarse blokken en driehoeken. En met veel geduld zijn zelfs de moeilijkste patroontjes na te maken.

Acceptance and Understanding for Chaos: ABC-quilt
In a round about way I finally have a color scheme for my Dear Jane Quilt. While reading the letters Brenda Papadakis wrote to Jane Stickle I realized that Jane lived at the eve of a new era. On a smaller scale the same goes for me and my family.

Recently my eldest was diagnosed with PDD-NOS, a disorder related to autism. Having this diagnose does not change anything to my son, but it does explain a lot. His (for us) inexplicable behavior regularly causes chaos within our family, and we have to learn to handle this. By surrounding him with peace and order, we make it a little bit easier for my son to understand the world around him. Supplying him with the necessary peace and order is not easy, but with lots of patience we’ll get there.
Nog meer groen, en 1 zacht paars
Even more green, and 1 soft purple
 

Dear Jane can express this very well. The mostly geometric patterns and the strict arrangement of squares and triangles represent the order. To me, green is a peaceful color, while I don’t “understand” the color purple, even though I love it. That’s why I’ve decided to use mainly green shades for my quilt, with random purple blocks and triangles. And with lots of patience even the most complicated patterns can be made.

zondag 10 november 2013

Weer een bandje af


Het hele bandje
The whole band
Ik heb weer een witwerk randje af. Van dit randje had ik het patroon al sinds mijn snuffelcursus in huis, en volgens Tineke Tinsbergen (mijn lerares toen) is dit een Marker patroontje, dus dat paste goed op deze lap. Ik heb er nog 1 van Tineke, en die ga ik hierboven borduren. Ik vind deze randjes vreselijk leuk om te borduren, al moet je wel heel goed blijven tellen. Voor je het weet zit je weer een draadje naast en kom je ineens ruimte tekort voor een vetergaatje.

Detail
Click for bigger picture
Ik ben trouwens ook bezig met m’n tweede open zoom, deze keer met een lommer randje uit het boekje van Maria van Hemert, “de handwerken op het eiland Marken”. Ik heb precies gedaan zoals zij het beschreven heeft, maar mijn resultaat ziet er toch heel anders uit dan het bijbehorende plaatje in het boekje. Ik weet (nog) niet zeker of ik dit wel mooi vind.

Another band finished
I’ve finished another whitework band. I already had the pattern for this band since my snuffelcursus, and this is a Marker pattern according to Tineke Tinsbergen (my teacher then), so I thought to incorporate that in this project. I’ve got another one from Tineke, and I’m planning on stitching that above this one. I do love stitching these bands, even though you have to keep on counting. Because before you know it you’ll have missed a fabric thread and then all of a sudden you don’t have enough space for an Algerian eye.

Nog een open zoom
Another open seam
I’ve also started on my second open seam, this time with a lommer band taken from the booklet by Maria van Hemert, the needlework of the island of Marken. I did exactly as she described, but my results are totally different from the picture in the book. I’m not (yet) sure I like the look of the result.

dinsdag 29 oktober 2013

Oude liefde....


Mijn eerste quilt
My first quilt

Lang, lang geleden heb ik me gewaagd aan het maken van Quilts. Ja, met een hoofdletter, want zoals met alles pakte ik dat ook groot aan. Het resultaat, een grote Lone Star quilt die mijn bed bedekt, en een half gequilte Mariners Compass die al jaren wacht om afgemaakt te worden (moet ik echt eens gaan doen!). En een paar jaar geleden ben ik begonnen aan een paper-pieced blokken quilt voor mijn oudste, maar door de sombere kleuren ben ik daar niet ver mee gekomen.

Maar de liefde voor quilts is bij mij altijd gebleven, dus bezoek ik naast borduur blogs ook regelmatig quilt blogs. En dan kom je de mooiste dingen tegen. Zo kwam ik een paar maanden terug voor het eerst de term Dear Jane tegen. Ik weet niet hoe mensen quilts beoordelen, maar deze Quilt schijnt dus in de quiltwereld ongeveer gelijk te staan aan een Queen Susan shawl in de breiwereld, of een HAED voor de kruissteek liefhebbers. Maar goed, hij is niet alleen moeilijk, maar ook groot. En al die lapjes aan elkaar naaien vind ik niet zo’n probleem, maar zo’n grote lap quilten is een heel ander verhaal (m’n Mariners Compass is niet voor niets nog niet af!).

Quilt moet nog doorgestikt worden
Quilt still needs quilting
Maar nu schijnt er een manier te zijn waarbij je “quilt as you go” (lang leve internet en Google!). Bij deze methode quilt je losse onderdelen terwijl je gaat zodat je aan het eind allemaal gequilte onderdeeltjes aan elkaar zet en TADA, je quilt is klaar. En dit laatste schijn je dus ook met de Dear Jane te kunnen doen! Dus ik wil dat eens uit gaan proberen. Ondertussen heb ik, eigenwijs als ik ben, al wel vast het Dear Jane boek gekocht en zit mijn hoofd vol met verschillende kleuren schema’s. En als dit lukt…..

Old love…
Long, long time ago I tried my hand at making Quilts. Yes, with a capital, because like everything else I jumped into the deep end with this. The result, one large Lone Star quilt covering my bed, and a half quilted Mariners Compass that’s been waiting for years to be finished ( I really must do something about that!). And a few years ago I started on a paper-pieced block quilt for my eldest, but I didn’t get very far because of the dark colours.

But my love for quilts has never left me, so besides visiting embroidery blogs I regularly visit quilt blogs as well. And there I see the most beautiful things. A few months back I first encountered the term Dear Jane. I don’t know how people judge quilts, but in the quilting world this Quilt seems to be in the same league as a Queen Susan shawl in the knitting world, or a HAED for cross stitch lovers. But anyway, it is not just difficult, it’s also huge! And stitching all those little bits of fabric together is not so much of a problem to me, but quilting such a huge top is a different matter (there is a reason why my Mariners Compass isn’t finished!).
Quilt begonnen voor DS1
Quyilt started for DS1

But apparently there appears to be a “quilt as you go” method (long live the internet and Google!). With this method you quilt each separate item when you finish them, so when you reach the end of piecing you just attach the quilted bits together and TADA, your quilt is finished. And apparently you can do this with a Dear Jane as well! So I want to try it out. Meanwhile, stubborn as I am, I have already bought the Dear Jane book and a head full of color schemes. And if this is working….

Oh, Jeetje!

Click for bigger picture
Ik heb vandaag mijn eerste Marker witwerk randje afgekregen, en het is echt niet zo’n heel kleintje. Maar als ik nou naar de hele lap kijk, dan valt dat randje helemaal weg! Dat krijg je ervan als je een extra grote lap neemt, en dan ook nog eens extra fijn. Dus voorlopig is deze lap nog niet vol!

Dit randje was trouwens wel heel erg leuk om te doen. In het begin was het even puzzelen van welk steekje begint waar en gaat over hoeveel draadjes. Maar zolang je maar in je achterhoofd houdt dat steekjes niet korter worden dan 3, en niet langer dan 9, dan gaat het (bijna) vanzelf. En misschien win ik hier nog wel een prijs mee! Iedere cursist die voor een bepaalde tijd een foto van deze band opstuurt naar Margreet dingt mee naar de prijs van een met borduurwerk bekleed boekje.

Oh dear!
Today I finished my first Whitework band from Marken, and really it isn’t one of the smallest. But when I look at my fabric, I hardly see my work! That’s what you get when you use an extra large piece of fabric, and extra fine to boot. So it’s going to take a while before this piece is finished!

Close up
However, this band was really fun to make. It was a bit tricky to figure out what stitch starts where and spans how many fabric threads. But as long as you keep in mind that stitches are never shorter than 3 and never longer than 9 fabric threads, than it’s (almost) stitching itself! And maybe I win a price! Everyone participating in the course can send in pictures of this band to Margreet is put in the draw for a little notebook covered with  embroidery.

zaterdag 12 oktober 2013

Marker brede open zoom


He he, eindelijk, mijn Marker brede open zoom is af! Deze zoom was/is het onderwerp van les 1 van de e-cursus Marker borduren van Margreet van Needlesatwork.com. Hij is heel leuk om te doen, maar vereist wel veel concentratie. Nou is dat laatste waarschijnlijk ook omdat ik hem op redelijk fijn linnen geborduurd heb, nl. Cashel met 16 draadjes per cm.

Ik ben met de zoom de hoek om gegaan, hier hadden we geen beschrijving voor, maar ik ben het gewoon gaan proberen. En het resultaat is niet onaardig, al zeg ik het zelf. Ik vind alleen wel de lommertjes (de korte, dikke balkjes dwars op de naad) een beetje rommelig, maar dat komt misschien omdat ik er zo lang met mijn neus bovenop gezeten heb.

Deze open zoom heb ik langs twee van de vier zijden van mijn lap gedaan, en langs de andere zijden wil ik twee andere zomen gaan proberen te maken. Deze zomen zijn geen onderdeel van de cursus, maar staan in het boekje “Het handwerken van Marken” van Maria van Hemert. Maar ik denk dat ik eerst weer even verder ga met mijn vernaaide linten.

Marker wide open seam
Yes, finally, my Marker wide open seam is finished! This seam was/is the subject of lesson 1 of the e-course Marker embroidery from Margreet at Needlesatwork.com. This seam is real fun to make, but it does require a lot of concentration. That last is probably for a large part caused by the fact that I’m stitching this on rather fine linen, Cashel with 16 threads per cm.

I’ve gone round the corner, we didn’t have a description for this, but I just went ahead and tried it. And the result is not too bad, I think. The only thing I’m not really happy with is the lommertjes (the short, fat bars across from the seam). I think they could be a bit more tidy, but that might be because I’ve been looking at it so closely.

I’ve stitched this open seam along two sides of my fabric, and along the other two sides I want to try and stitch two other seams. These seams are not part of the course, but I’ve found them in the little booklet from Maria van Hemert, “Het handwerken van Marken”. But I think I’m taking a little break to work on my vernaaide linten.

zaterdag 28 september 2013

Sssstt

Ik ben druk bezig met zomen! Ik werk op ecru cashel linnen van 16 draden per centimeter dus het is allemaal erg klein. Het wordt wel heel fijntjes, maar het kost wel een hoop concentratie. Dit project bewijst trouwens dat ook bij mij de jaartjes beginnen te tellen: ik moet mijn bril (voor veraf) afzetten om mijn werk duidelijk te zien. En dat levert weer komische situaties op wanneer ik op moet kijken en mijn bril ergens tussen m'n lap verborgen zit.

PS. Wil je meedoen met de Marker wit- en sneewerk cursus, dat kan nog! Iedereen is nog steeds welkom bij Margreet van Needles@Work.
Meer details wanneer mijn zoom af is /
More details when my seam is finished

Ssstt
I'm busy making a seam! I'm working on ecru cashel linnen of 16 threads per centimeter so it's all rather small. It's turning out quite dainty, but it takes a lot out of my concentration. By the way, this project proofs that even for me the years are starting to count: I need to take of my glasses (for the distance) to see my work clearly. And that results in comical situations where I have to look up while my glasses are somewhere hidden between the folds of my fabric.

PS. If you would like to participate with this Marker whitework project, you still can! Margreet from Needles@Work welcomes everyone.

zaterdag 14 september 2013

Oplossing voor een borduurdip

Als ik een dipje heb en weer graag aan de slag wil, ga ik blog-hoppen. Ik begin bij een willekeurige handwerkblog (meestal een blog die ik zo af en toe lees) en ga dan linkjes naar andere blogs en/of websites volgen. Vaak is het zien van al het moois op handwerkgebied al genoeg om mij weer aan te zetten om zelf de naald weer op te pakken.

En soms kom je iets heel interessants tegen. Zo kwam ik via Nuttig en Fraai op de website van Margreet, Needle@work, terecht. Margreet maakt echt de mooiste dingen, en zij heeft zich de laatste tijd verdiept in Marker borduurwerk. Marken is een voormalig eiland gelegen in het IJsselmeer, met een uitgebreide borduurtraditie en  eigen technieken. Ik heb hier aan mogen ruiken met mijn snuffelcursus en ik wil daar al langer wat meer van weten.

En laat Margreet nu net een cursus Marker borduren starten! Ik heb me gelijk ingeschreven en ben op zoek gegaan naar mijn materialen. Naast de cursus heeft ze op haar website ook een gratis sampler van vernaaide (=geborduurde) linten en daar ben ik alvast mee begonnen. Ik heb hiervoor expres een grote lap genomen, want misschien kan ik een deel van de cursus ook in deze sampler verwerken. Of niet, dat zie ik nog wel.
Bijna net zoveel geborduurd als de hele maand augustus /
Stitched almost as much as the whole month of AugustSolution to a stitching dip
When I have a dip and want to get out of that, I go blog-hopping. I start at a random stitching blog (usually a blog I occasionally read) and then I follow hyperlinks to other blogs and/or websites. Usually looking at all the pretty things other people make is enough to make me pick up my needle again.

And sometimes you find something interesting. This time I hopped from Nuttig en Fraai to the website from Margreet: Needle@work. Margreet really makes the most gorgeous things, and lately she’s been studying Marker embroidery. Marken is a former island located in the Ijsselmeer, with an extended stitching tradition including their own specific techniques. I already encountered some of this during my snuffelcursus and for some time now I’ve been thinking of doing something with this.

And then Margreet starts with a course on Marker embroidery at exactly the right time! So I quickly registered and started looking for my materials. Beside this e-course she also has a free sampler of “vernaaide” (=embroidered) ribbons and I went ahead and started stitching. I deliberately used a large piece of fabric, for maybe I can incorporate some of the course in this sampler. Or maybe not, I’ll have to wait and see.

maandag 9 september 2013

Langzame vooruitgang


Historic Countries Sampler before
Door allerlei omstandigheden liep ik de laatste tijd een beetje met mijn ziel onder mijn arm. Hierdoor was mijn concentratie regelmatig ver te zoeken, maar ik heb me toch bezig proberen te houden. Eerst met mijn Historic Countries Sampler, en later met mijn Summer Tree of Stitches. Voor mijn gevoel had ik totaal geen vooruitgang geboekt, maar als ik nu de foto’s vergelijk met de voorgaande foto’s lijkt het toch alsof ik veel gedaan heb.

Historic Countries Sampler now
Bij de Historic Countries Sampler ben ik met het Spaanse deel bezig. Door de grootte van dit project kan ik hier eigenlijk alleen op zolder in mijn hobby ruimte aan dit project werken. En door de prachtige zomer die we dit jaar hebben is het daar regelmatig te warm om lekker te kunnen borduren. Dus ben ik met mijn Summer Tree of Stitches verder gegaan aangezien deze kleiner is en makkelijker mee te nemen. En nu is de tak met Octagonal Rhodes af. Deze tak heb ik geborduurd met Four-Leaf Clover van Crescent Colours. Ik werk nu aan de tak met Whipped en Woven Spiderweb Rose steken. Ik doe dit nu met twee draadjes, maar ik heb het idee dat dit mooier wordt met 1 draadje.

Summer Tree of Stitches before
Ik ben wel lekker opgeschoten met mijn Queen Ring Shawl. Die had ik meegenomen op vakantie en ik heb inmiddels een derde van de puntjes van de rand af. Het breien met zulke dunne pennen en garens gaat steeds makkelijker. Ik betrap me er regelmatig op dat ik te nonchalant word, en dan ga ik fouten maken. En het terugbreien van kant met zulk fijne wol is geen aanrader. Maar ik ben erg blij met mijn vooruitgang.


Slow progress
Summer Tree of Stitches after
Due to various circumstances I’ve been a bit lost lately. Because of this my concentration was almost non-existant, but despite that I’ve tried to keep busy. First with my Historic Countries Sampler, and later with my Summer Tree of Stitches. It felt like I didn’t get anything done, but when I compare these photos with the previous ones, it looks like I got quite a bit done.

With the Historic Countries Sampler I’m working on the Spanish part. Due to the large size of this project really the only place I can work on this is in my stitchroom on the attic. And because of the gorgeous summer we’ve been having this year it was often too hot to stitch comfortably. Therefore I switched to my Summer Tree of Stitches since that project is a lot smaller and a lot more portable. And so now the branch with Octagonal Rhodes is finished. This branch I’ve stitched with Four-Leaf Clover by Crescent Colours. I’m now working on the branch with woven and whipped Spiderweb Rose Stitches.
Whipped and Woven Spiderweb Rose
 I’m doing this now with two threads, but I think it might be prettier with just 1 thread.

However, I did make a lot of progress on my Queen Ring Shawl. I took that with me on my holiday and now I’ve finished a third of all the edge points. Knitting with such small needles and such thin thread is constantly getting easier. I regularly find that I’m becoming too nonchalant, and that’s when I’m starting to make errors. And knitting back lace made of such fine wool is not something I can recommend. But I’m quite pleased with my progress.

zondag 16 juni 2013

Deel 8 en 9

Part 8
Even een snel berichtje om wat plaatjes te laten zien. Ik heb namelijk deel 8 en 9 van AW80 af. De namen van de steken worden steeds mooier, wat dacht je van de Mossoul steek of Bokhara couching? Maar met de steken diagrammen van Papillon Creations is het borduren van deze steekjes slechts een zaak van goed tellen. En dat blijkt nog wel eens lastig te zijn. In deel 9 zit daarom een onderdeel net een steekje te hoog, maar dat is gelukkig niet storend.

Part 9
Part 8 and 9
Just a quick note to show a few pictures. I finished part 8 and 9 of AW80, you see. The names of the stitches get prettier each time, what to think of Mossoul stitch, or Bokhara couching? But with the stitch diagrams from Papillon Creations stitching these stitches only a case of counting. And that is sometimes rather difficult. That's why a bit in part 9 is a stitch too high, but not so you'd notice.


Alles bij elkaar/All together

woensdag 12 juni 2013

Inhaal sessie

Part 6
De nieuwe SAL herinnerde me eraan dat ik met nog een andere SAL bezig ben, namelijk die van Papillon Creations genaamd Around the World in 80 Stitches (ofwel AW80). En daar loop ik behoorlijk achter. De laatste keer was ik nog bezig met deel 6 met daarin de griekse kruis, Rhodes en Cretan steken. 

Lefkhara lace stitches
Hier zat niet veel werk meer in, dus toen gauw doorgegaan met deel 7. Heel leuk om te doen, de twee-zijdige turkse driehoek steek en de Lefkhara kant steken waren niet echt moeilijk. maar die Malteser kruizen waren toch een behoorlijke uitdaging. Ik ben dan ook nog niet echt tevreden met twee van die kruizen, misschien dat ik die nog wel eens overnieuw doe. Maar nu eerst gauw verder met deel 8 en 9.


Maltese Cross
Catch up session
The new SAL reminded me that I am also working on a different SAL, the one from Papillon Creations named Around the World in 80 Stitches (AW80 in short). And I’m well behind on that one. The last time I worked on it, I was busy with part 6 with the Greek cross, Rhodes and Cretan stitches. 

Part 7 finished
There wasn’t much left to do, so then I quickly moved on to part 7. This was fun to do, the two-sided triangular Turkish stitch and the Lefkhara lace stitches were not that difficult, but the Maltese crosses were a bit of a challenge. I’m not very satisfied with the end result of two of them, I might redo them at some point. But first on with parts 8 and 9.

maandag 3 juni 2013

Een dip

Tree of Stitches
Het is hier even stil geweest, ik weet het. Het leven zat/zit even behoorlijk tegen en dat had ook gevolgen voor mijn borduren. Ik wilde dolgraag met mijn nieuwe draadjes aan mijn Trees of Stitches gaan beginnen, maar ik wilde ook graag mijn Stroke of Midnight af hebben. Alleen, Stroke of Midnight had alleen nog maar een miljoen steelsteekjes nodig. Daar wordt hij extra mooi van, maar het is absoluut niet iets wat ik met veel plezier doe. En omdat ik niet lekker in mijn vel zit, ging dat me zo tegen staan dat ik helemaal niets meer deed. Dus helaas kan ik nog steeds geen complete Stroke of Midnight tonen.


Afgelopen donderdag zat ik er echt helemaal doorheen en er moest gauw iets veranderen. Dus heb ik het besluit genomen om Stroke of Midnight toch maar aan de kant te leggen (helaas) en toch met mijn Trees of Stitches te gaan beginnen. En dat heeft me gelijk over mijn borduur dip heen geholpen! De stammen van beide bomen, en de eerste blaadjes zijn een feit.

Ik borduur deze bomen op 13 draads (32 count) Belfast Linnen die ik van L. en W. gekregen heb. De stam van SToS (Summer Tree of Stitches, de nieuwste SAL van Abi Gurden op TheStitchSpecialists) heb ik gedaan met Caron Waterlilies no 099 Cocoa en de stam van ToS (de kleinere Tree of Stitches, 1 van de eerste SALs van Abi) heb ik gedaan met Caron Waterlilies no 196 Sable.  Ik had oorspronkelijk in de winkel 1 kleurtje uitgekozen voor beide stammen, maar die vond ik achteraf toch te groen. Deze Waterlilies had ik nog over van mijn Patchwork project.
Leaf Stitch

Het vogeltje op SToS heb ik gedaan met wat restjes katoen, waarvan ik niet weet wat het is. De eerste blaadjes op deze boom bestaan uit Diamond Ray Stitches, gedaan met Crescent Colours English Ivy. Ik werk met 1 draadje, want met twee draadjes wordt het zo erg vol en zie je de steekjes niet meer Alleen de stam heb ik met twee draadjes geborduurd, want die moet stevig zijn om stormen te doorstaan.

De eerste blaadjes op ToS zijn gemaakt met Leaf Stitch. Deze heb ik geborduurd met Simply Wool van Gentle Arts in de kleur Dried Thyme. Dit is een wollen draad en dat voelt heel anders aan en ik realiseerde me dat het wel heel lang geleden was dat ik met wol geborduurd heb. Dit is trouwens de kleur die ik origineel voor de stam had geplanned.

A dip
It’s been quiet around here, I know. Life was/is rather hard at the moment and that had it’s effect on my stitching. I really wanted to start my Trees of Stitches with my new threads, but I also really wanted to finish my Stroke of Midnight. However, Stroke of Midnight only needed a zillion back stitches. Those will make it extra pretty, but it is definitely not something I enjoy doing. And because I was down,  I didn’t want to do them which resulted in me doing nothing at all. So regrettably I still can’t show off a completed Stroke of Midnight.
Diamond Ray Stitch

Last Thursday I hit rock bottom and something needed to change quickly. So I decided to set aside Stroke of Midnight (alas!) and start my Trees of Stitches. And that helped me to get my stitching mojo back. The base of both tress, and the first leave have been stitched.

I’m stitching these trees on 32 count Belfast Linnen I was given as a birthday present by L. and W. The base of SToS (Summer Tree of Stitches, the latest SAL of Abi Gurden on TheStitchSpecialists) I did with Caron Waterlilies no 099 Cocoa and the base of ToS (the smaller Tree of Stitches, 1 of the first SAL’s by Abi) I did with Caron Waterlilies no. 196 Sable. In the shop I originally picked a different colour for both bases, but I thought that one was too green. These Waterlilies I had left over from my Patchwork project.

The little birdy on SToS I stitched with some left over cotton threads I don’t know anything about. The first leaves on this tree are made with Diamond Ray Stitches, done with Crescent Colours English Ivy. I work with 1 thread, because to me two threads will make the stitch too crowded and you won’t see the individual stitches anymore. The base I did do with two threads, because that has to be strong to survive any storm.

Summer Tree of Stitches
The first leaves on ToS are made of Leaf Stitches. I stitched these with  Simply Wool from Gentle Arts in the colour Dried Thyme. This is a wool thread and that feels totally different and I realized that is has been a very long time indeed that I last stitched with wool. By the way, this is the colour I originally planned for the bases of the trees.

woensdag 15 mei 2013

Bezoek de Handwerkboetiek


Een paar blogjes geleden vertelde ik dat mijn moeder en ik een uitstapje gepland hadden naar Roden om de Handwerkboetiek te bezoeken. Zaterdag 4 mei was het zover. ’s Morgens om 10 uur zijn moeders, een vriendin en ik gaan rijden. Vanuit Duitsland waar Ma woont is het zo ongeveer 1 lange rechte weg waar je 1.5 uur op voort tuft, vreselijk saai, dus hoe langer ik reed, hoe meer ik mezelf voor gek verklaarde. Bijna twee uur rijden voor 1 winkeltje! Maar goed, uiteindelijk waren we daar.

We konden voor de deur parkeren (zeer handig voor mensen die wat slecht ter been zijn) en er is een grote supermarkt aan de overkant (zeer prettig voor mensen die in Duitsland wonen en producten als drop en hagelslag moeten ontberen). Maar eerst bij de Handwerkboetiek naar binnen. En toen was ik die doodsaaie weg op slag vergeten. Zodra je over de drempel stapt, kom je in de grot van Aladin terecht. De wanden hangen vol met garens van wel 10 of 15 verschillende merken en overal staan bakken met patronen, boeken en pakketten. Daarnaast hebben ze een grote hoeveelheid stoffen, zowel op de rol als kant en klare coupons. Ik werd spontaan vreselijk hebberig!

Een van de redenen waarvoor ik naar de Handwerkboetiek wilde was om materiaal te kopen voor mijn nieuw te starten project Trees of Stitches. Dus wij zijn van alle kanten stofjes en garens bij elkaar gaan trekken om te kijken wat bij elkaar paste en wat niet. De mevrouw die bij de winkel hoorde (de moeder van de eigenaresse) liet ons rustig onze gang gaan en bood ons zelfs een kopje koffie aan. Nadat we zo een uurtje bezig waren geweest, zijn we heel gauw overgegaan op betalen. Dit om de rekening nog een klein beetje leuk te houden, want iedere keer als ik me omdraaide zag ik weer iets wat ik wilde hebben! Uiteindelijk zijn we na anderhalf uur de winkel uit gevlucht, verdrietig om al het moois dat we achter moesten laten, maar zeer gelukkig met wat we wel gekocht hadden.

Sorry, maar helaas had ik mijn camera vergeten, dus alleen een foto van onze aankopen.


Trees of Stitches floss toss
Belfast Linnen 6047 and lots of different threads


Visit Handwerkboetiek
A few blogs ago I said that my Mum and I had planned a trip to Roden to visit the Handwerkboetiek. Saturday the 4th of May was the day. At 10 in the morning Mum, a friend and I started driving. From Germany where Mum lives it is practically 1 long straight road on which you drive for 1.5 hours, terribly boring, so the longer I road, the more I started calling myself an idiot. Nearly two hours driving for just 1 little shop! But anyway, eventually we arrived.

We could park right in front of the shop (very nice for people who are less mobile) and there is a large supermarket across the street (very handy for people living in Germany who miss things like “drop” (licorice) or “hagelslag” (chocolate sprinkles)). But first we entered the Handwerkboetiek. And right there and then I forgot about that dead boring road. It was like stepping inside Aladin’s cave. The walls are covered with threads from at least 10 to 15 different brands, and every surface is covered with tubs filled with patterns, books and kits. And to top it all they have a huge selection of fabrics, both precut and on the roll. I instantly because very greedy!

One of the reasons why I wanted to visit the Handwerkboetiek was to buy materials for my new to start project Trees of Stitches. So we started pulling threads and fabrics from everywhere to see which would go together, and which wouldn’t. The lady attending the shop (the mother of the owner) let us do what we were doing and even offered us a cup of coffee. After we’d been busy for about an hour, we quickly turned to paying. We needed to do that to keep the bill from hitting the roof, because every time I turned around, I saw something new that I just had to have! Eventually after one and a half hour we ran from the shop, sad for all the pretty things we had to leave behind, but very happy with what we did buy.

Sorry, but unfortunately I had forgotten my camera, so just a photo of our purchases.

maandag 15 april 2013

Even snel

want ik heb eigenlijk geen tijd. Het gaat op dit moment zo lekker, dat ik in een krappe week het hele over-1 gedeelte van het gezicht en de schouders van Stroke of Midnight voor elkaar heb gekregen. Daar ben ik zo trots op dat ik dat even gauw wilde melden. Maar nu wil ik wil zo snel mogelijk weer verder in de hoop dat dit tempo aanblijft.

Just a quick message
Because I really don't have much time. At the moment it's going so smoothly, that within a short week I managed to stitch the compete over-1 face and shoulders section of Stroke of Midnight. I'm rather proud of that, so I just had to quickly show you. But now I really have to get back to stitching and hopefully I'll manage to keep this speed going.

woensdag 10 april 2013

Ik ben helemaal niet ongeduldig...


Het begin van het Spaanse deel
The start of the Spanish part
Ik wilde al ruim 2 jaar een millenium frame van NeedleNeeds, maar had er het geld niet voor. Nu kreeg ik onverwacht een leuke bonus van mijn werk terwijl ik net de laatste terugbetaling van een lening had gedaan. Dus toen heb ik niet alleen het frame, maar ook de standaard erbij gekocht.  Het is nu zo’n week of 3 geleden dat ik de bestelling geplaatst heb, dus ik hoop dit binnenkort te mogen ontvangen. Daar kijk ik echt naar uit.

Ik heb momenteel eigenlijk best veel om naar uit te kijken. Begin volgende maand gaan mijn moeder en ik een dagje naar Roden naar de Handwerk Boetiek. Ik moest van mijn moeder een verlanglijstje voor mijn verjaardag afgeven en toen stelde ik voor om hier een kijkje te nemen (ik had al de website geïnspecteerd en wist dus al dat ik daar waarschijnlijk wel een hoop centjes achter ga laten). Daarbij komt dat ik vandaag bericht kreeg dat Abi Gurden een nieuwe boom gaat opzetten in de vorm van een SAL (of is het een SAL in de vorm van een boom???). Die boom wil ik gaan combineren met haar vorige boom van steken. Daar kan ik dan mooi in Roden stof en garens voor uit gaan zoeken.

Maar ja, als ik aan die SAL wil beginnen, dan moet ik toch echt eerst minstens 1 project af hebben. Dus leg ik nu mijn Historic Countries Sampler voorlopig maar even aan de kant (die krijg ik echt niet in 1 maand af) en ga ik gauw eens kijken welke UFO het minste werk nodig heeft.

I’m totally not impatient…
I’ve wanted a Millenium Frame from NeedleNeeds  for over 2 years now, but I didn’t have the money. Now, unexpectedly, I received a nice bonus from my work at the same time I made my final payment on a loan. So then I didn’t just buy the frame, but also the standard. It has been some 3 weeks since I’ve placed my order, so I’m hoping to receive these soon.  I’m really looking forward to that.

Het totale plaatje tot nu toe
The total picture so far
I’ve actually got quite a lot to look forward to. At the beginning of next month, my Mother and I will go to Roden to visit the Handwerk Boetiek. My Mum asked me to make a wishlist for my birthday and I suggested to go and have a look there (I had already inspected the website and therefore already knew that it was highly likely that I would end up spending lots of money). On top of that I heard the news that Abi Gurden is soon starting another SAL in the shape of a tree. I want to combine that tree with her previous Tree of Stitches. So I’ll definitely be looking at fabrics and threads for this.

But before I can start on that SAL, I should really need to finish at least 1 project. So I’ll put my Historic Countries Sampler aside for now (no matter how hard I try, I won’t be able to finish that in a month) and I’ll quickly have a look to see which UFO needs the least amount of work.