dinsdag 29 januari 2013

Mijn eerste echte patroontje
Ik ben heel enthousiast met mijn Crown Prince sjaal begonnen, maar daardoor vergat ik een beetje dat ik elk weekend een patroontje wilde starten op mijn breirol. Dus dit weekend even heel hard aan de slag gegaan en dit eerste patroontje gebreid.

Dit is het "Paw pattern1 " of op zijn Estlands "Käpakiri 1" uit het boek The Haapsalu Shawl van Siiri Reimann en Aime Edasi. Het is een simpel patroontje voor beginners, het bevat alleen de gebruikelijke omslagen en minderingen. Het patroon zelf is een herhalend deel van 7 steekjes per toer, met 7 steekjes verdeeld over het begin en het eind om de randen netjes af te werken. En omdat je maar 7 steekjes per toer hoeft te onthouden, breit het lekker weg.

My first pattern
I’ve started enthousiastically on my Crown Prince shawl, but because of that I sort of forgot that I wanted to start a new pattern on my roll every weekend. So this weekend I quickly started on my first pattern.

This is the "Paw pattern 1" or in Estonian "Käpakiri 1" from the book The Haapsalu Shawl by Siiri Reimann and Aime Edasi. It is a simple pattern for starting lace knitters, it only contains the usual yarn overs and reductions. The pattern itself is a repeating part of 7 stitches per row, with 7 stitches divided over the start and finish of a row to neaten the edges. And because you only have to remember 7 stitches per row, it is a fairly quick knit.

zaterdag 26 januari 2013

Nieuwe sjaal begonnenIk ben aan een nieuwe sjaal voor mezelf begonnen. Het is de Crown Prince shawl geworden, zoals deze in het boek Haapsalu shawls van Siiri Reimann en Aime Edasi afgebeeld staat. Ik vind deze sjaal wel heel erg mooi, en volgens mij is dit een hele goede oefening in het maken van nupps.

Op 20 januari heb ik mijn steken opgezet met Aurifil Zephir 50. Dit is een tweedraads kantgaren van 50% wol en 50% acryl, met ca 1200 meter per 100 gram. Deze wol wordt verkocht in strengen, en ik ben twee avonden bezig geweest om 1 streng op te rollen.

En inmiddels heb ik de eerste patroontjes al weer af. Het ding is niet echt moeilijk, alleen die nupps, daar moet je goed opletten dat je wel alle 7 lusjes meeneemt bij het averechts samenbreien.Doe je dit niet, dan krijg je losse lusjes die uit de nupp naar buiten steken.

Started new shawl
I’ve started a new shawl for myself. It is the Crown Prince shawl, as it is displayed in the book Haapsalu shawls by Siiri Reimann and Aime Edasi. I like this shawl very much, and I think it’s a great exercise in the making of Nubbs.

Er ontbreekt 1 nupp, weet jij waar?
One nupp is missing, do you know where?

I set up my stitches on January 20th with Aurifil Zephir 50. This is a two-ply lace thread, 50% wool and 50% Acryl, with approx. 1200 meter per 100 gram. This yarn is sold in hanks, and I’ve spend two evenings to turn 1 hank into a boll.

Meanwhile I’ve finished the first few patterns. This shawl is not very difficult, just those nupps. There you have to pay close attention to knit all 7 stitches when purling them together.If you don't, you'll get loose loops sticking out from the nupp.

zaterdag 19 januari 2013

Carnaval sjaal is af!


 In november ben ik begonnen aan een sjaal voor mijn oudste. Hij wilde graag een bonte sjaal en ik had nog twee strengen Zitron Filigran lace liggen waarvan de kleur voor mij een beetje te bont was. Dus toen even gezocht naar een niet al te vrouwelijk patroon en die heb ik gevonden: Li'l Bunny Foo Foo van MMario.

Het is een redelijk simpel patroon om te breien, het venijn zit hem in de staart, oftewel de aangebreide kanten rand. Het was even puzzelen, maar toen ik het eenmaal door had breide dat ook makkelijk (maar wel een heel lang end!).

Helaas valt het patroon een beetje weg door de drukke kleuren van de wol. Tussendoor heb ik geen foto's kunnen nemen, maar hier is hij in volle glorie. Hij moet nog wel gespannen worden.

Carnaval shawl is finished!

In November I started on a shawl for my eldest. He wanted a bright and bold shawl and I still had two skeins of Zitron Filigran Lace which was too bold for a shawl form me. So I went looking for a pattern that wasn’t too feminine and I found it: Li'l Bunny Foo Foo by MMario.

It is a reasonable easy pattern to knit, the difficulty is at the end, in other words the knitted on lace edge. It was a bit of trial and error, but when I got the hang of it, that also knitted simple enough (but a very long end indeed!).

Unfortunately the pattern isn't as visible as I would have liked because of the busy colours of the wool. I couldn’t make any decent progress pictures, but here it is in all it's glorie. It still needs to be blocked though.

zondag 13 januari 2013

Nieuw: Breirol


Ik ben dit weekend aan een breirol begonnen. Vroeger werden deze veel gebreid door schoolmeisjes om steken te leren. In dit oude logje op Berti’s blog kun je er meer over lezen. Toen ik voor het eerst over een breirol las werd ik er vreselijk blij en vrolijk van. Eindelijk een excuus om al die prachtige patroontjes uit te proberen! Je kunt natuurlijk van elk patroontje een mooie sjaal of stola breien, maar daar gaat wel een heleboel wol (en tijd) in zitten.

Ik ben het breien van stola’s nog echt niet beu, en ga er ook absoluut nog meer maken. Maar tussendoor wil ik als afwisseling al die patroontjes die ik niet in een stola wil omzetten, verwerken in deze rol. Ik heb nog geen idee wat ik allemaal ga breien en hoe lang hij gaat worden (misschien ben ik het na drie of vier patroontjes al weer zat), wel heb ik een aantal basis gegevens.

De rol is 52 steken breed en verdeeld als volgt:
1 Kantsteek; 4 gerstekorrels; 42 patroon steken;4 gerstekorrels;1 Kantsteek
Elk patroontje wordt gescheiden met 4 toeren Gerstekorrel.
Als een patroontje net niet binnen 42 steken past, maar 43 of 44 steken is, dan mag ik die van de gerstekorrel steken afsnoepen.
De gebruikte garen is een dunne 50% katoen – 50% acryl (ooit eens gekocht of gekregen voor de breimachine).

Het is de bedoeling dat ik regelmatig over mijn voortgang een blogje schrijf. Hierbij zal ik vermelden waar ik het patroontje vandaan heb, indien beschikbaar met internet link. Ik ga hier niet de patroontjes overnemen om copywrite issues te voorkomen. Er zullen genoeg patroontjes zijn die niet onder copywrite vallen, maar ik heb hier niet genoeg verstand van om dit te kunnen beslissen. Wel ga ik elk patroontje opschrijven met patroon tekening in dit schrift.

Mijn eerste brei patroon is een simpel stukje tricot steek. Hier wil ik later mijn initialen op mazen.

New: knitting sampler roll
This weekend I started a knitting sampler roll. In olden days these sampler rolls were knitted by school girls to learn the stitches. This old log on Berti’s blog can tell you more about it (sorry, it’s in Dutch). When I first learned about these knitting sampler rolls, it made me terribly happy. Finally an excuse to try out all those gorgeous patterns! Of course, I could turn each pattern into a beautiful scarf or stole, but that will consume a lot of wool (and time).

I’m definitely not sick and tired of knitting scarves yet, and I will definitely continue making more. But at the same time I will incorporate the patterns that I won’t be using for a stole into this role. I have not yet a clear idea what I will be knitting, and how long this roll will become (I might be fed up after three or four patterns), but I do have a few basic details.

The roll is 52 stitches wide and divided as follows:
1 Edge stitch; 4 Seed stitches; 42 pattern stitches; 4 Seed stitches; 1 Edge stitch.
Each pattern will be separated by 4 rows of Seed stitch.
When a pattern doesn’t quite fit within 42 stitches, but is 43 or 44 stitches, then I can steal one stitch from the seed stitches on either side of the pattern.
I’m using a thin 50% cotton – 50% acryl yarn (bought or given to me ages ago for the knitting machine).

My intention is to regularly report my progress here. When I do, I will mention where I got the pattern from, when possible with an internet link. I will not display or write out the patterns here to avoid copy write issues. I’m sure there will be enough patterns that are copy write free, but my knowledge on the subject is too limited to determine. However, for future generations I will record each pattern used in this notebook.

My first knitting pattern is a simple stockinette stitch. Later I will stitch my initials on this.

zaterdag 5 januari 2013

Plannen voor 2013

Patchwork
Ik doe niet aan goede voornemens, maar aan het begin van elk jaar bedenk ik me toch wat ik dat jaar gedaan wil krijgen. Zo hoopte ik vorig jaar een aantal grote UFO's af te maken. Helaas zijn de resultaten daarvan behoorlijk achter gebleven. Alleen Patchwork heb ik afgekregen. Maar...

Stroke of Midnight
Alle UFO's zijn inmiddels wel weer een stuk verder gekomen en kunnen weer als WIPs geclassificeerd worden. Ik ga dus voorlopig nog maar even door met oude werken afmaken. De projecten die ik dit jaar af wil maken zijn Stroke of Midnight, Gyr Falcon en Silk Wysteria. Verder wil ik mijn Around the World in 80 Stitches SAL weer helemaal bijwerken, en dan proberen bij te houden.

Gyr Falcon
Met mijn kantklossen wil ik in ieder geval mijn huidige zakdoek kantje afmaken, en wil ik verder gaan met mijn andere zakdoek kantje dat op mijn andere kussen ligt. Pas daarna wil ik weer aan iets anders beginnen, en ik weet niet of ik daar dit jaar nog aan toe kom.

Wat betreft mijn breiwerken ben ik dit jaar redelijk ambitieus. Ik wil heel graag de originele "Crown Prince shawl" breien vanuit het boek "The Haapsalu Shawl" van Siiri Reiman en Aime Edasi. En daarna misschien de Greta Garbo shawl uit hetzelfde boek. Maar eerst ga ik de carnaval shawl voor mijn oudste afmaken. Daarnaast wil ik ook beginnen aan een stekenrol, maar ik weet nog niet precies hoe en wat.

Plans for 2013
I don't do New Year's resolutions, but at the start of every year I imagine what I want to get done that year. Last year I hoped to finish a number of large UFO's. Regrettably the results are a bit disappointing. I only managed to finish Patchwork. But...

Silk Wysteria
All UFO's have moved on quite a bit and all can be considered WIP's again. So I will continue trying to finish old projects. The projects I aim to finish this year are Stroke of Midnight, Gyr Falcon and Silk Wysteria. And I also want to update my Around the World in 80 stitches SAL and then try and keep up with it.

Around the world in 80 stitches
With my lace making I want to finish my current hanky edge, and I want to continue with the hanky edge on my other pillow. Only after I've finished these two I want to start something different, but I have no idea if I can manage that this year.

My plans are rather ambitious when it comes to knitting. I would very much like to make the original "Crown Prince shawl" as it is presented in the book "The Haapsalu Shawl"by Siiri Reiman and Aime Edasi. And after that maybe the Great Garbo shawl from the same book. But first I will finish the carnaval shawl I'm knitting for my eldest. And beside all that, I'm also planning to start a stitch roll, but I'm still working on the how and what.

vrijdag 4 januari 2013

Gelukkig Nieuwjaar!

Dit is waar ik was
This is where I was

En de beste wensen voor 2013. Laten we er met zijn allen een mooi jaar van maken. Ik zit in ieder geval weer vol met plannen voor het nieuwe jaar. Uiteraard ga ik verder met het verminderen van mijn WIP's en UFO's en daarnaast heb ik nog een paar mooie brei projecten in gedachten (maar daarover een andere keer meer).

Ik ben de laatste paar weken erg stil geweest, mijn excuses daarvoor, maar ik heb een stevige griep achter de rug. En veel belangrijker: we zijn de kerstweek bij mijn ouders in Duitsland geweest en dat was héél gezellig! Heerlijk, even lekker vertroetelt worden, dat had ik echt even nodig.

En die paar vrije uurtjes die tussendoor overbleven ben ik heel druk geweest met mijn Fairy Flower Garden Mandala. Ja, nog steeds, ik krijg er maar geen genoeg van, de foto's laten wel zien waarom. Maar nu ga ik toch echt weer overstappen op een UFO.


Een paar details
A few details
Happy New Year
And the best wishes for 2013. Let's make this a good year to remember. At least, I am full of plans for this year. Naturally I continue to work on reducing the amount of WIP's and UFO's and I've got a few wonderful knitting projects in mind (but more on that some other time).

I've been very quiet these past few weeks, my apologies for that, but I've had a bad case of the flu. And far more important: we've spend the Christmas week with my parents in Germany and that was really nice! Being spoiled rotten in every way possible, I really needed that for a little while.

And the few hours left over here and there I've beavered away on my Fairy Flower Garden Mandala. Yes, still with it, I just can't get enough of it. I think the pictures say it enough, don't you. But now I will definitely switch to a UFO. 

En dit is wat ik toegevoegd heb
And this is what I've added