zondag 23 februari 2014

Even geen witwerk

Gisteren was het zaterdag, randjes dag. Ik ben lekker vroeg opgestaan en direct begonnen aan mijn twee randjes van deze week. Het waren weer hele leuke randjes. Het is iedere keer weer een beetje puzzelen wat de beste route is om ze te borduren. En dat gold helemaal voor het tweede randje, want dat was zwartwerk.

En aan het einde van het randje had ik zo de smaak te pakken, dat ik toch niet langer meer kon wachten om met mijn zwartwerk project te beginnen. Dit project stond eigenlijk gepland om in April te beginnen, maar ik dacht dat ik dit project wel zou kunnen beperken tot alleen de zaterdagen na mijn randjes. Nou niet dus, daar is het veel te verslavend voor.

Dit is het januari deel van Blackwork Journey's Save the Stitches SAL. De gratis patronen vind je hier (klik). Ik borduur dit op 12.6 draads linnen en in plaats van zwart (DMC 310) gebruik ik bordeau (DMC 814), de metallics heb ik gelijk gehouden.


No whitework for now.
Yesterday was Saturday, border day. I got up nice and early and immediately started work on my two borders for this week. They were quite fun to do. Every time it's a little puzzle to find the best way to stitch the. And that was especially the case for the second border, because that was a little blackwork.

And when I finished that border, I just had to start my blackwork project. This project wasn't supposed to start until April, but I thought I could restrict this project to just the Saturdays after I did my borders. But no, it's too darn addictive!

This is the January part of Blackwork Journey's Save the Stitches SAL. You can find the free patterns here (click). I'm stitching this on 32 count linnen and in stead of using black (DMC 310) I use burgundy (DMC 814), I stuck with the suggested metallics.

donderdag 20 februari 2014

Aankopen

 Leuk hoor, zo’n beurs, maar het levert wel weer problemen op natuurlijk. Ik heb al vaker gehad dat ik iets moois gezien heb, en als ik er later voor terug kom dat ik het dan niet meer kan kopen. Dus op zo’n beurs koop je dus niet alleen de dingen die je nodig hebt, maar ook de dingen “voor later”. De lapjes borduurstof heb ik aangeschaft om mijn voorraad aan te vullen, en de garens zijn bedoeld voor een zwartwerk project die ik wil beginnen na mijn uitje naar Marken, dus die zijn ook geen probleem.
Maar dan kom je een mooi doorstop patroon tegen en een sampler van Rosewood Manor, Karen Kubla ‘s “Language of the Flowers”. En wat dacht je van dit Franse boek met open zoom werk. Voor allen gold dat ik ze niet kon laten liggen. En nu liggen ze luidkeels te gillen van “Begin me!” en dat terwijl er nog zoveel aan het krijsen is van “Maak me af!”. Ik word helemaal gek van de herrie! Dus ga ik maar weer heel gauw verder met mijn utterwerkje.
 
Purchases
Great, going to a fair, but naturally it will cause problems. I’ve had it before that I had seen something, and then when later I want to buy it, I can’t. So when I go to a fair, I not only buy the things I need, but also stuff for “later”. The various pieces of fabric that I bought, I bought to add to my stash, and the threads are meant for a blackwork project I want to start after my trip to Marken, so they are not a problem.

But then you find this lovely darning pattern, and a sampler from Rosewood Manor, Karen Kublas “Language of the Flowers”. And what to think of this French book on open seams. All of these I just had to buy. And now they’re loudly calling “Start me!” and that when there’s still so much screaming “Finish me!”. The noise is driving me crazy! So I’ll quickly continue with my “utterwerk”.

dinsdag 18 februari 2014

Weekendje weg

Twee mooie pronkrollen
Two lovely rolls
Ik ben net weer terug van een weekendje grens hoppen. Op vrijdag avond ben ik met de jongens naar Duitsland gereden, om op zaterdag direct weer terug naar Nederland te rijden. Alleen deed ik dat deze keer samen met mijn moeder om naar de beurs in Zwolle te gaan. Ma en ik hadden al geruime tijd hier naar uitgekeken en we zijn niet teleurgesteld. Wij hebben weer zoveel moois gezien!

Er hingen verschillende pronkrollen en een schitterende Dear Jane quilt. Verder ben ik langs al mijn favoriete standhouders langs gelopen: ik heb weer veel te veel gekocht. En ik ben bij Atelier Soed Idee langs gelopen om Simone en via haar ook Annelies te bedanken voor het Randjes per Week project. Aan het eind van de middag gingen we moe maar heel tevreden weer richting Duitsland.
 En daar had ik nog drie dagen om bij te komen met mijn randjes van deze week. Ik borduur deze randjes trouwens met onbekende garens die ik ooit eens van iemand gekregen had. Deze garens zaten op kartonnen stroken met zwart, koper en oker/goud kleurig. De koper had ik al gebruikt voor het "Randje per Week" randje. En nu hebben we voor het eerst een randje met twee kleuren en ik heb besloten om de twee kleurige randjes te doen met koper en oker zodat het niet heel erg zwart wit word.

Een stralende Dear Jane
A brilliant Dear Jane
Weekend away
I've just got back from a weekend border hopping. Friday evening I drove with the boys to Germany in order to drive back to Holland the very next day. But this time I took my Mother to go and visit the fair in Zwolle. Mum and I had been looking forward to this for quite some time and we weren't disappointed. We have seen so many beautiful things!

There were a number of lovely pronkrolls and a stunning Dear Jane quilt. And I visited all my favourite shops: as usual I bought way too much. I also visited the stand of Atelier Soed Idee so I could thank Simone and through her Annelies for the Randjes per Week project. At the end of the afternoon we went back to Germany, tired but very satisfied.

Mijn randjes en draadjes
My borders and threads
And there I still had three days to catch my breath with my borders of this week. By the way, I stitch these borders with unknown threads that I was given a long way back. These threads were wound on cardboard strips with the colors black, copper and ochre/gold. The copper I had already used in the "Randje per Week" border. And this week we have our very first two-color border and I decided to stitch that with the copper and ochre so that it would ben all black and white.

vrijdag 14 februari 2014

Facebook


Facebook is een plaats op internet waar iedereen spelletjes speelt en vooral vrolijk vertelt over van alles en nog wat zonder veel te zeggen. En als je de media mag geloven is het nog gevaarlijk ook: het is verslavend; meisjes worden er depressief van; het zet aan tot moord en het halve land stond op zijn kop door een klein foutje van een jarige job. Geen plek dus voor een serieus iemand die alleen praat als ze iets te vertellen heeft, zoals ik. 

Maar ja, de mensen naar wie ik wil luisteren en met wie ik wil praten gaan zich steeds meer achter dat  vervelende login scherm van facebook verschuilen. Dus om toch mee te kunnen praten, heb ik onlangs een facebook account aangemaakt.

Facebook
Facebook is a place on internet where everyone plays games and talks chirpily about everything and nothing, without actually saying very much. And if you must believe the media, it’s also dangerous: it’s addictive; girls become depressed because of it; it incites to murder and half the country goes ballistic because a birthday girl makes one tiny mistake. So no place for a serious person who only talks when she has something to say, like me.

But then, more and more people I want to listen and talk to hide behind that horrible login screen of Facebook. So, since I want to keep in touch, I’ve recently created a facebook account.

dinsdag 11 februari 2014

Niet krabben!

Randje van de Week
Het begint bij mij weer te kriebelen. Ik ben weer te lang met 1 project bezig. Begrijp me niet verkeerd, ik vind mijn Marken project nog steeds geweldig en de cursus wordt steeds interessanter. Maar ik hou gewoon van afwisseling. Ik had gehoopt dat de randjes per week genoeg afwisseling zou geven, maar de krappe twee uurtjes die ik afgelopen zaterdag nodig had om deze randjes te maken zetten natuurlijk geen zonden aan de dijk.
Tjalkmanschuintje

Begin april hebben we een samenkomst van cursisten (op Marken! Ik heb daar zo’n zin in!), en dan wil ik natuurlijk wel kunnen pronken met mijn lap. Nou kan ik dat natuurlijk nu ook al, maar ik ben nog niet eens begonnen aan het sneewerk! Hopelijk is dit genoeg stok achter de deur om niets nieuws te beginnen. Maar komend weekend is de handwerkbeurs in Zwolle weer en niets houd mij tegen om alvast de materialen aan te schaffen!

Huidige utter randje
Current utter border
Don’t scratch!
I’m starting to itch again. I’ve been concentrating on 1 project for too long now. Don’t get me wrong, I still love my Marken embroidery and the course is getting more and more interesting. But I like variety. I had hoped that the Borders a Week project would give enough diversity, but the less than two hours work I spend last Saturday to get these borders stitched are not nearly enough.
Overzicht van mijn lap
Overview of my project

Early April we have a get together of course participants (on Marken! I’m really looking forward to it!), and I want to show off my project a little bit. Naturally, I can already do just that, but I haven’t even started on Sneewerk! So I’m hoping this is enough of an incentive to not start anything new. But this weekend is the embroidery fair in Zwolle and nothing is going to stop me buying my materials in advance!

zaterdag 1 februari 2014

Beetje trots op mezelf

Zo af en toe moet dat mogen, toch? Al jaren lang struin ik het internet af en bewonder ik de mooiste werkjes van anderen. Maar vandaag heb ik eindelijk ook eens iets heel moois om te laten zien. Niet dat mijn andere werkjes niet mooi zijn, maar zoiets mooi fijns heb ik nog niet eerder gemaakt.

Stoppen
Als je eenmaal je raster gemaakt hebt, bestaat het utteren uit stoppen, spandraden en Point d'Esprit steken.

Spandraden
A little bit proud of myself
That should be allowed occasionally, don't you think? For years I've surfed the web admiring the prettiest projects of others. But today I finally also have something pretty to show. Not that my other projects aren't pretty, but I have not made something this dainty before.

Point d'Esprit
Once you've made your raster, "utteren" consists of "stoppen", "spandraden" and Point d'Esprit stitches


.