Finishes


Chivalry SamplerDesigner: Stoney Creek
Website:
Begonnen/Started: 1995???
Klaar/Finished: 14 January 2018
Stof/Fabric: 36 count unbleached linnen
Kralen/Beads:
Pro´s: Real pretty
Con´s: Confetti stitches and Kreinik is a pain to work with (but gives lovely glitters)
Bijzonderheden: Mijn allereerste UFO
Details: My very first UFO.

Hystoric Countries Sampler


Designer: Yvonne Horn, publised in The Gift of Stitching
Website: Papillon Creations
Begonnen/Started: 16 Juli 2011
Klaar/Finished: 6 December 2017
Stof/Fabric: 40 count Newcastle Linnen white
Garens/Threads: Dinky-Dyes Silk, Kreinik very fine braid
Kralen/Beads: -
Pro's: mooi ontwerp, veel verschillende technieken/steken en zijde garens
         Beautiful design, many different techniques/stitches and silk threads
Con's: -
Bijzonderheden: Dit was oorspronkelijk een mystery SAL in 12 delen gepubliceerd The Gift of Stitching tijdschrift. Ik vind oude samplers prachtig, en in dit ontwerp zijn al die traditionele motieven en steken verwerkt. Was bedoeld als een camping project, maar vanwege de fijne stof heb ik toch regelmatig een loep en goed licht nodig.
Details: This was originally a mystery SAL in 12 parts published in The Gift of Stitching magazine. I love old samplers, and this design incorporates all those traditional motives and stitches. This was originally a camping project, but due to the high count fabric I regularly need a magnifier and good lighting.

Blog entries
Stroke of Midnight
Designer: Teresa Wentzler
Website: TW designworks
Begonnen/Started: 7 April 2004
Klaar/Finished: 31 October 2015
Stof/Fabric: 25 count evenweave White
Garens/Threads: Lange lijst DMC floss, long list
Kralen/Beads: Mill Hill Glass Seed Beads 40252 and 40557
Pro's: de uitdaging van veel kleuren, gemixte kleuren en een prachtig plaatje
          the challenge of many colours, blended colours and a pretty picture
Con's: Het gezicht is niet zo geweldig.
          The face isn't too great.
Bijzonderheden: Mijn eerste Teresa Wentzler, patroon uit "The best of Teresa Wentzler Fantasy Collection".
Details: My first Teresa Wentzler, pattern from "The best of Teresa Wentzler Fantasy Collection".

Blog entries

Patchwork

Designer: Jan Houtman
Website: -
Begonnen/Started: voor/before december 2008
Klaar/Finished: 24 July 2012
Stof/Fabric: 18 count Aida cream
Garens/Threads: DMC floss and Caron waterlillies
Kralen/Beads:-
Pro's: Mooie patroontjes en makkelijk te borduren, prima om met kleuren te spelen
          Nice patterns and easy to stitch, great design to play with colours
Con's: De originele tekst was "De Haemmaker", dit is de naam van het huis waar Jan Houtman woonde, ik heb daar niet zoveel mee.
          The original text was "De Haemmaker", this is the name of the house where Jan Houtman used to live, it doesn't mean that much to me.
Bijzonderheden: Dit was 1 van mijn camping projecten. Ik heb dit patroon van mijn ouders voor mijn verjaardag gekregen, samen met alle DMC kleuren. Ik heb echter van een deel van de patroontjes de kleur vervangen door Caron Watercolours, waarvan ik er zo'n 10 kleuren gebruikt heb. Ook heb ik de tekst aangepast naar "Patchwork".
Details: This was 1 of my camping projects. My parents gave me this pattern, together with all the DMC colours, for my birthday. However, I changed the colour of some of the patterns for Caron Watercolours, of which I used around 10 different colours. I've alse changed the text to "Patchwork".The Great Escape


Designer: Abi Gurden
Website: Bee's Needlework
Begonnen/Started: 15 Januari 2012
Klaar/Finished: 6 Juni 2012
Stof/Fabric: Picture this plus Jazz Cashel 28
Garens/Threads: Ongemerkt katoen/Unlabeled stranded cotton, Weeks Dyed  Cotton, Dinky Dyes Silk
Kralen/Beads: Mill Hill
Pro´s: Grote verscheidenheid aan steken/huge selection of stitches
Con´s: -
Bijzonderheden: SAL in 18 delen beschikbaar voor leden van Yahoo groep TheStitchSpecialists
Details: SAL in 18 parts available to members of Yahoo group TheStitchSpecialists

Blog entries

Heart of my Heart

Designer: Abi Gurden
Website: Bee's Needlework
Begonnen/Started: 10 februari 2012
Klaar/Finished: 17 februari (wit/white) en 27 maart 2012 (rood/red)
Stof/Fabric: 28 count evenweave roze/pink (rood), wit onbekend/white unknown
Garens/Threads: DMC
Kralen/Beads: Mill Hill
Pro´s: Grote verscheidenheid aan steken, snel borduurtje
          Huge selection of stitches, quick to stitch
Con´s: De donkere stof van de witte versie was verschrikkelijk om te tellen
           The dark fabric of the white version was terrible to count
Bijzonderheden: een Valentijn freebie voor leden van Yahoo groep TheStitchSpecialists
Details: a Valentine freebie to members of Yahoo group TheStitchSpecialists

Blog entries Sorry geen eigen label/no label of their own

 Spring Basket
Designer: Abi Gurden
Website: Bee's Needlework
Begonnen/Started: 15 maart 2012
Klaar/Finished: 24 maart 2012
Stof/Fabric: Permin 28 count linnen zacht geel/sort yellow
Garens/Threads: Schürer floss
Bijzonderheden: nog een freebie voor leden van Yahoo groep TheStitchSpecialists, gemaakt voor mijn ouders
Details:  another freebie to members of Yahoo group TheStitchSpecialists, made for my parents

Blog entry


Beginner Whitework sampler
Designer: Teresa Wentzler
Website: TW designworks
Begonnen/Started: 1 maart 2012
Klaar/Finished: 7 maart 2012
Stof/Fabric: 25 count Linnen cream
Garens/Threads: DMC 825
Kralen/Beads: Mill Hill Glass Seed Beads 02007
Pro's: verschillende steekjes, niet te moeilijk
          various stitches, not too difficult
Con's: -


Intermediate Whitework sampler

Designer: Teresa Wentzler
Website: TW designworks
Begonnen/Started: 1 maart 2012
Klaar/Finished: 7 maart 2012
Stof/Fabric: 25 count Linnen cream
Garens/Threads: DMC 955
Kralen/Beads: Mill Hill Glass Seed Beads 02007
Pro's: verschillende steekjes en openwerk, niet te moeilijk
          various stitches and cutwork, not too difficult
Con's: -

Castles in the Air

Designer: Yvonne Horn
Website: Papillon Creations
Begonnen/Started: Maart 2009
Klaar/Finished: 28 juni 2011
Stof/Fabric: 32 count white linnen 
Garens/Threads: DMC floss (als opgegeven in patroon/as given in pattern), E677, Schrürer 2008,2322,2643,2022, Weeks Dye Works 4135,2171,2228,2225,1156,1137,4145
Kralen/Beads: Mill Hill Glass Seed Beads 00165 en 02011
Pro's: diversiteit aan steken en zelfs elementen
          diversity of stitches and even elements
Con's: -
Bijzonderheden: Mystery SAL in 23 delen, een aantal kleuren waren gegeven (blauw, zwart en grijstinten), de rest was eigen keus. Een groot aantal delen hadden twee opties, waardoor je dit werk helemaal eigen kon maken. Ook hadden meerdere delen een extra freebie design om steken uit te kunnen proberen. En er is een gallerie op de website waar je vele andere versies kunt bewonderen!
Details: Mysery SAL in 23 parts, a number of colours were give (blue, black and shades of grey), the rest was own choice. A large number of parts had two options, therefore you could turn this into something special for you. A bunch of parts also had an extra freebie design to try out new stitches. And there is a gallery on the website where you can admire many different versions!

Blog entries

Mystery Bookmark SAL


Designer: ?
Begonnen/Started: 20 januari 2011
Klaar/Finished: 7 april 2011
Stof/Fabric: blauw/blue linnen band
Garens/Threads: DMC
Kralen/Beads: -
Pro's: simpel en snel om te doen
          quick and easy to do
Con's: -
Bijzonderheden: Mysterie SAL in 6 delen bij Yahoo groep Borduurpaleis
Details: Mystery SAL in 6 parts with Yahoo group Borduurpaleis
  

 Heart tuffet biscornu
 
Designer:Thea Dueck
Website: The Victoria Sampler
Begonnen/Started: 
Klaar/Finished: 28 maart 2011
Stof/Fabric: 28 count Permin Linnen
Garens/Threads: DMC color variations
Kralen/Beads:-
Pro's: snel en klein/quick and small
Con's:
Bijzonderheden: Dit was een competitie van de Victoria Sampler Yahoo groep. Ik kreeg een freebie patroontje, en de opdracht om er iets moois van te maken. Ik heb meegedaan, puur om het meedoen, want ik wist van tevoren dat er op die groep teveel echt goede borduursters zijn, die veel avontuurlijker zijn dan ik.
Details: This was a competition on the Victoria Sampler Yahoo group. I received a freebie pattern, and the task to make something pretty out of it. I participated purely for the participation, because I knew from the start that I didn't have a chance of winning since the group has so many really good stitchers who are much more adventurous than me.

Linen band bellpull

Designer: Emie Bishop
Website: Cross 'n Patch
Begonnen/Started: 2 oktober 2009
Klaar/Finished: 16 maart 2011
Stof/Fabric:28 count Ivery Linen Band (Zweigart) en 28 count Linen roze/pink
Garens/Threads: DMC zoals opgegeven en Threadworks 1064,1081 en 1137
Kralen/Beads:-
Pro's: Heel veel steekjes en hele goede beschrijvingen
         Very many stitches and real goed descriptions
Con's: Moeilijk om de juiste stof te pakken te krijgen, de achterkant aan de voorkant vastmaken is saai (ruim 4 meter dezelfde steek!)
          Getting the right fabric is difficult, stitching the backing fabric to the front is boring (over 4 meters of hemstitching!)
Bijzonderheden: Patroon is opgenomen in The Unfinished Sampler booklet, 56 pagina's waarvan 30 pagina's steken uitleg.
Details: The pattern is incorporated in The Unfinished Sampler booklet, 56 pages of which 30 pages stitch references.
Blog entries
Welcome to our Reading Room

Designer:?
Website: -
Begonnen/Started: April 2011
Klaar/Finished: 9 juli 2011
Stof/Fabric: 26 count cream linnen
Garens/Threads: DMC
Kralen/Beads: -
Pro's: Leuk plaatje/fun picture
Con's:
Bijzonderheden: Dit was een SAL in 4 delen bij Yahoo groep Borduurpaleis. Ik deed mee omdat ik niet iedere keer nee wil zeggen en dit was wel een leuk plaatje. 2011 was een slecht blogjaar, dus helaas geen entries.
Details: This was a SAL in 4 parts with Yahoo group Borduurpaleis. I participated because I didn't want to say no on everything and this was a fun picture. 2011 was a bad blogyear, so regretably no entries.

Archieven/Archives
De volgende werkjes zijn van voor ik mijn blog begonnen ben, en van veel kan ik helaas niet veel gegevens meer boven water halen, maar ik vind ze nog steeds mooi genoeg om te laten zien.
The next entries are from before I started blogging, and for most the details have been lost, but I still think they are good enough to show here.
Millennium Sampler

Designer: Terry Mills? Kit by The Craft Collection Limited
Website:
Begonnen/Started: december 1999
Klaar/Finished: 15 oktober 2009
Stof/Fabric: 16 count aida cream
Garens/Threads: floss (Anchor?)
Kralen/Beads:-
Pro's: vrolijke en heldere kleuren
         cheery and bright colours
Con's: veel kwart steekjes op aida!
          lots of quarter stitches on aida!
Bijzonderheden: Dit was het eerste kerstcadeau van mijn schoonmoeder waar ze echt iets voor mij had gekocht. Helaas was het ook het laatste cadeau en vormde dit jarenlang een zeer pijnlijke herinnering, maar uiteindelijk was ik toch zover dat ik hem af kon maken. Het is een erg brits ontwerp, met een hoop britse hoogtepunten. De kit bevatte ook een korte uitleg voor elk onderdeel.
Details: This was the last christmas present from my mother in law. For a long while it became a painful reminder, but eventually I was able to finish it. It's a very British design, with a lot of British highlights. The kit contained a short explanation for each subject.

Tree of life

Designer: Jan Houtman
Website: -
Begonnen/Started: 2008?
Klaar/Finished: 18 juli 2009
Stof/Fabric: Zweigart 32 count Vintage Belfast Beige
Garens/Threads: Venus 2462 en 2464
Kralen/Beads: -
Pro's: alleen hele steekjes/ just whole stitches
Con's: -
Bijzonderheden: Zag deze op een beurs en was op slag verliefd. Heb gelijk stof en garens gekocht en ben dezelfde avond nog begonnen. Heb een aantal details aangepast: de kleine initialen in de rozetten en data zijn van mijn zoons, en de grote onder de boom zijn van mij (wie anders)
Details: I saw this one on a fair and immediately fell in love. Bought the fabric and threads and started this the same evening. I've changed a few details: the small initials in the rozettes and dates represent my son, and the large ones underneath the tree are mine (who else).

Endangered species Collage
Designer: Carol Bryan van Candamar Designs
Website: -
Begonnen/Started: 199?
Klaar/Finished: 2005?
Stof/Fabric:14 count Aida white
Garens/Threads: floss
Kralen/Beads:-
Pro's: schattig en makkelijk de borduren
         cute and easy to stitch
Con's: -
Bijzonderheden: Geen idee hoe ik hieraan kom, waarschijnlijk in Engeland gekocht. Chris eisde hem nog voor hij af was voor zichzelf op.
Details: I have no idea where I got this from, I probably bought it in England. Chris claimed it even before it was finished
 VS 12 Flower Bears
Designer: Donna Vermillion Giampa
Website: Vermillion Stitchery
Begonnen/Started: 
Klaar/Finished: 2003?
Stof/Fabric: zacht groen/soft green linnen
Garens/Threads: DMC
Kralen/Beads: -
Pro's: Beertjes waar je vrolijk van wordt
          Little bears to make you smile
Con's: Veel, heel veel kwart steekjes
           Lot's and lot's of quarter stitches
Bijzonderheden: Deze beertjes werden in 1998 gratis via internet elke maand aangeboden. Ik ben jarenlang trouw elke maand naar de website gegaan om het nieuwste patroontje te printen
Details: In 1998 these bears were offered free on internet, one every month. For years I visited their website faithfully each month to print out the latest pattern
Guardian Angel

Designer: Marilyn Leavitt-Imblum
Website: Told in a Garden
Begonnen/Started: 2000
Klaar/Finished: 2002?
Stof/Fabric: 28 count Permin Linnen, zacht groen/soft green
Garens/Threads: DMC
Kralen/Beads:-
Pro's: Geen kwart steekjes/No quarter stitches
Con's: -
Bijzonderheden: Geborduurd met 1 draadje over 1 stofdraad als een bescherm engel voor mijn zoon Christopher
Details: Stitched with 1 thread over 1 fabric thread as a guardian angel for my son Christopher
Sweet Dreams

Designer: Marilyn Leavitt-Imblum
Website: Told in a Garden
Begonnen/Started: 1998
Klaar/Finished: 2000
Stof/Fabric: 28 count Permin Linnen, zacht blauw/soft blue
Garens/Threads: DMC
Kralen/Beads:-
Pro's: Geen kwart steekjes/No quarter stitches
Con's: -
Bijzonderheden: Geborduurd met 1 draadje over 1 stofdraad als een bescherm engel voor mijn zoon Daniel
Details: Stitched with 1 thread over 1 fabric thread as a guardian angel for my son Daniel

 
Landkaart Nederland

Designer: Grea van Vlerken voor Anchor
Website: ?
Begonnen/Started: 199?
Klaar/Finished: 2005?
Stof/Fabric:14 count wit/white Aida
Garens/Threads: Anchor floss
Kralen/Beads: -
Pro's: Geen kwart steekjes/ No quarter stitches
Con's: sommige plaatjes zijn erg blokkerig
           some pictures are "blokky"
Bijzonderheden: Gekregen van mijn ouders toen ik in Engeland woonde. Daniel wilde deze graag hebben toen hij ingelijst was.
Details: Given to me by my parents while I lived in England. Daniel wanted this one when it was framed.

Middeleeuws kasteel
Designer: ? gepubliceerd/published in Anna?
Website:
Begonnen/Started: 198?
Klaar/Finished: 198?
Stof/Fabric: linnen
Garens/Threads: 125 DMC kleuren/colours
Kralen/Beads: -
Pro's: alleen hele steken/whole stitch only
Con's: de lucht is een groot stuk met maar een paar kleuren
           the air is a large bit with just a few colours
Bijzonderheden: Ik heb dit ontwerp puur geborduurd omdat er zoveel kleuren in gebruikt werd. Het is tevens mijn eerste ontwerp met gemixte kleuren. Ik zat nog op school en ik ging als een speer en mijn broer had beloofd om hem in te laten lijsten als ik hem in ene keer af zou maken. Helaas bleef ik steken bij de lucht. Uiteindelijk werd deze in 2009 eindelijk professioneel ingelijst
Details: I stitched this pattern purely because of the many colours it used. It was also my first project with blended colours. I was still studying and I made real progress on this one, so my brother offered to frame it if I would finish it in one go. Unfortunately I got stuck on the air. In 2009 it got finally professionally framed

Lago di Como

Designer: Clara Waever? Kit by Eva Rosenstand
Website: Eva Rosenstand
Begonnen/Started: 199? 
Klaar/Finished: 2001?
Stof/Fabric: 26 count wit/white Linnen
Garens/Threads: floss
Kralen/Beads: -
Pro's: alleen hele kruisjes/just whole crosses
Con's: grote A2 partroon bladen
           huge A2 pattern sheets
Bijzonderheden: Het doet me denken aan mijn vakantie in Italie toen ik nog op school zat. Door mij (slecht) ingelijst, lijst zal vervangen worden als ik weer met een aantal werken naar mijn lijstenmaker ga.
Details: It reminds me of my holiday in Italy when I was still at school. (Badly) framed by me, will get professionally framed next time I'm taking a few projects to the framers.

7 opmerkingen:

 1. Wat een mooie dingen heb je gemaakt. Leuk!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Even een vraag heb jij misschien het patroon van de kaart van Nederland ben al heel lang op zoek naar dat patroon . Graag hoor ik van je . Groet Jannie

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hallo Angelique,

  Ik sluit me bij Jannie aan. Het is nergens meer te koop of te krijgen. Ik wil het eventueel wel ruilen voor een ander patroon, kan met een scan via e-mail. Graag hoor ik van je, mijn e-mail adres is info@karinscreations.nl

  Groetjes Karin

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. hallo Angelique

   ook ik ben op zoek naar dit mooie patroon van Holland at sea
   wie kan mijn hier aan helpen mijn email is jacq123@hotmail.com

   gr jacqueline

   Verwijderen
 4. Hallo Angelique

  Ook ik ben op zoek naar het patroon van de landkaart van Nederland.
  Zou je aub het patroon naar me willen mailen?
  Mijn emailadres is marjokeklaver@planet.nl

  Vast super dank je wel.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Hoi Angelique,
  (en anderen)
  Ik vind de landkaart van Nederland prachtig, op internet vind ik alleen maar een andere, minder mooie, landkaart.
  Ook ik zou graag dit patroon willen. Heb je het patroon nog??

  Ook die van Assepoester is prachtig.
  Groetjes, Jan
  jantienprins@hotmail.com

  BeantwoordenVerwijderen