zaterdag 30 maart 2013

Balans


Een paar weken geleden heb ik voor mezelf een e-reader gekocht, zo’n lekker klein en vooral licht dingetje waar je een halve bibliotheek op kwijt kunt. Sindsdien heb ik me een beetje op het lezen gestort. Van alles heb ik de  afgelopen tijd gelezen, van “Pride and Prejudice” en de laatste Terry Pratchett tot niemendalletjes waar je niets van opsteekt maar die wel helpen om even alles om je heen te vergeten. Het is heerlijk dat mijn jongens nu groter zijn en ik weer  de tijd heb om me te verdiepen in een boek.

Alleen…. Ik kan niet lezen en breien tegelijk en al helemaal niet borduren. Daarom ga ik mijn lezen toch maar weer terugbrengen naar hier en daar een half uurtje. Want ik wil toch echt wel werken aan de vele mooie projecten die ik ooit begonnen ben en zo af en toe wil ik ook hier weer wat laten zien. Dus probeer ik een balans te vinden tussen mijn breiwerk (einddoel heel mooi, maar tussendoor weinig te zien) en mijn borduurwerkjes (voortgang makkelijk te zien, maar moeilijk on aan de kant te leggen).

Dus heb ik mijn borduurwerkjes weer tevoorschijn gehaald en probeer ik mijn tijd een beetje te verdelen tussen mijn breiwerk en mijn borduurwerk. Om voortgang in mijn breiwerk te behouden, heb ik mezelf de opdracht gegeven om eerst een stukje  te breien voor ik weer mijn borduurnaald oppak. Op die manier hoop ik te voorkomen dat ik verstrikt raak in het “moeilijk neer te leggen”-probleem, maar ben ik toch in staat om regelmatig wat te laten zien. En in de balk hiernaast probeer ik bij te houden hoe ver ik met mijn sjaal ben.
Part 5 Holland finished

Balance
A few weeks ago I bought myself an e-reader, such a nice small and above all light thingy which can hold half a library. And I’ve been reading ever since. I’ve read all sorts of things, from “Pride and Prejudice” and the latest Terry Pratchett to dime novels which don’t teach you anything but they do help you forget everything around you for a wee while. It is wonderful that my boys have grown up a bit and I have some time to get engrossed in a book.

But…. I can’t read and knit at the same time and embroidery is out of the question. Therefore I’m going to reduce my reading again to the odd half hour here and there. Because I DO want to work on the many beautiful projects I started way back and I do want to be able to show something here. So I’m trying to find a balance between my knitting (endtarget very pretty, but lousy progress pictures) and my embroidery (progress easy to see, but difficult to put aside).

So I’ve picked up my embroideries again and I’m trying to divide my time between my knitting and my embroidery. To ensure progress on my knitting, I set myself the task to first knit a bit before I pick up my embroidery needle. This way I hope to avoid getting tangled up with the “hard to put down”-problem, but at the same time I ensure I can regularly show some progress here. And in the sidebar I want to try and show my progress on  the shawl.

dinsdag 5 maart 2013

Ik ben begonnen!


De eerste puntjes van de rand zijn gebreid. Het worden er in totaal zo’n 224, dus voorlopig ben ik nog wel bezig. Ik ben trouwens het een en ander aan het veranderen aan het patroon. Het originele patroon bestaat, zoals de meeste Shetland kant patronen, uit een rand, een border en een midden. Bij dit patroon is de rand en de border in vieren gedeeld, 1 voor elke kant van het midden.  De borders en randen zijn ongeveer van dezelfde lengte als een zijde van het midden. Zie tekening. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de borders en randen genoeg rek hebben om de hoeken te vullen.

Ik vind dit geen nette manier en ik wil de hoeken daarom graag “normaal” gevuld hebben. Hiervoor wordt door het patroon slechts voor een deel van de border een schuine hoek gegeven. Wil men (zoals ik) de hoeken gevuld hebben, dan moeten de hoeken zelf uitgewerkt worden, en berekent worden hoeveel extra punten voor de rand nodig zijn. Hier ben ik tussen de bedrijven door mee bezig in Excell.

Ik heb trouwens op Ravelry ook een spreadsheet gevonden voor de Queen Susan shawl waarmee je kunt berekenen hoe ver je bent. Dit spreadsheet heb ik aangepast voor de Queen ring shawl en deze vertelt me dat ik op dit moment 1,36% van de totale sjaal af heb. Dus ik ga maar weer gauw aan de slag.

Close up
Maar voor ik dat doe, wil ik toch nog even gauw opscheppen over mijn jongste die (uiteraard) weer meegedaan heeft met de 20 van Alphen en zomaar 4,33 minuten van zijn tijd van vorig jaar afgehaald heeft! Hij deed precies 25 minuten over de 5 km.

I have started!
The first edge points have been knitted. There’s a total of about 224of these points, so I still have a long way to go. Meanwhile I’m changing one or two things to the pattern. The original pattern consists, like most Shetland lace patterns, of an edge, a border and a center. This pattern has the edge and border divided into four part, 1 for each side of the center. The borders and the edges are approximately the same length as one side of the center. See drawing. The assumption is that there’s enough stretch in the borders and edges to fill the corners.

I don’t like this way and I want to have the corners filled “normally”.  To do this, the pattern only gives a diagonal edge for part of the border. If one (like me) wants to fill the corners, then one needs to chart the full corners, and calculate how many extra edge points one needs. I’m working on this in Excell when I’m not knitting.

By the way, I found a spreadsheet on Ravelry that enables you to calculate how much you’ve done on the Queen Susan shawl. I’ve adapted this spreadsheet for the Queen ring shawl and this tells me I’ve currently finished 1.36% of the complete stole. So I better quickly return to my knitting!

But before I do, I want to brag about mij youngest who (of course) again participated with the 20 of Alphen and who managed to reduce his time by 4 minutes 33 seconds compared to last year! He finished in exactly 25 minutes on the 5 km.

Chris in wit shirt, halverwege
Chris in white shirt, after 2.5 km